Koncernens årsberättelse 2016 färdig

Det gångna året blev ett mycket framgångsrikt år för KWH-koncernen. Omsättningen ökade med 8 % och resultatet nådde rekordnivån.

Förtroendefullt till framtiden

KWH-koncernen har under de senaste åren målmedvetet investerat i projekt vars återbetalning ligger långt framåt i tiden. Vi kan redan 2017 se att de långsiktiga satsningarna börjar ge önskad återbetalning i form av ökande marknadsandelar och tillväxt inom nya affärsområden.

– Samtliga affärsgrupper har trots det utmanande affärsklimatet lyckats nå goda tillväxtsiffror. Bakom framgången ligger ett framgångsrikt produkt- och tjänsteutvecklingsarbete och ett starkt försäljningsnätverk, berättar koncernchef Kjell Antus.