Vuosikatsaus 2023

Konsernijohtaja Kjell Antus:

KWH-yhtymä investoi kestävään kehitykseen voimakkaasti

Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko oli odotetusti haastava. Vuoden loppupuolella olemme kuitenkin alkaneet huomata tuotantoyksiköissämme asteittaista elpymistä, kun taas logistiikka-alalla volyymien kasvu on ollut hidasta.

KWH-yhtymän liikevaihto 2019-2023.

KWH-yhtymän henkilöstö 2019-2023.

Avainluvut 2023

611 MEUR

Liikevaihto

79 MEUR

Investoinnit Suomessa

2 566

Henkilöstö

67 MEUR

Liiketulos

78 %

Omavaraisuus

Ennustamattomuus on uusi normaali

Mirka

Alamme nyt nähdä digitalisaatioon tekemiemme panostusten täyden vaikutuksen.

Mullistusten vuosi

KWH Logistics

Koska uskomme tulevaisuuteen, jatkoimme suuria investointeja.

Tasainen ja vakaa vuosi

KWH Freeze

Olemme etsineet hukkalämpöongelmaan ratkaisua yli kymmenen vuotta ja otimme asiassa viime vuonna ison harppauksen eteenpäin.

Maailman ympäristöystävällisin vesilukko

KWH Invest: Prevex

Vuonna 2023 kierrätetyn raaka-aineen osuus Prevexin vesilukoissa nousi jo keskimäärin 55 prosenttiin.

Vastuullisuus

Seurasimme vuonna 2023 vastuullisuusstrategian tavoitteiden toteutumista ja avainlukuja keräämällä kestävään kehitykseen liittyviä tietoja kattavasti kaikista liiketoimintaryhmistä.

Kestävä toimintatapa tarkoittaa meille sitä, että sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja taloudelliset näkökulmat otetaan huomioon sekä strategisen tason päätöksenteossa että jokapäiväisessä työssä. Uskomme, että pitkäjänteinen arvon luominen ja tulevaisuudessakin menestyvien yritysten rakentaminen edellyttävät liiketoiminnan kehittämistä kestävällä tavalla.

Lataa vuosikatsaus 2023