KWH-yhtymän toinen vastuullisuusraportti julkaistu

KWH-yhtymä julkaisi toisen koko konsernia käsittelevän vastuullisuusraporttinsa toukokuun lopussa. Raportti kertoo KWH-yhtymän tavoitteet, välineet ja toimet toiminnan vastuullisuuden edistämisessä. Se esittelee myös KWH-yhtymän ja sen liiketoimintaryhmien tärkeimmät vastuullisuuden tunnusluvut.

KWH-yhtymän liiketoimintastrategiana on olla pitkäjänteinen omistaja, joka luo lisäarvoa liiketoimintaryhmissään ja luo menestyksekkäitä rakenteita. Kestävään kehitykseen liittyvän työn nivominen osaksi konsernia on edellytys pitkän aikavälin arvonnousulle. Ilmastovaikutusten vähentäminen, selviäminen ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä oikeudenmukainen ja demokraattinen yhteiskunta edellyttävät liiketoiminnan kestävää kehittymistä. Kestävä kehitys voi myös luoda kilpailuetua.

– Kulunut vuosi on osoittanut, kuinka globaalit kestävyysaloitteet ja säädösvaatimukset jatkavat liiketoimintaympäristömme muokkaamista. Euroopan tasolla yritysten säädösvaatimukset ovat alkaneet selkiytyä, ja osa yrityksistä valmistautuu raportoimaan CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) uusien vaatimusten mukaisesti. Vaikka nämä uudet vaatimukset eivät vielä koske KWH-yhtymää, olemme jo valmistautumassa niihin, mikä myös vahvistaa kilpailukykyämme, valaisee konsernijohtaja Kjell Antus.

Vuonna 2022 tehtiin perusteellinen analyysi KWH-yhtymän olennaisten kestävän kehityksen osa-alueiden tunnistamiseksi. Osana analyysiä toteutettiin myös vaikutusanalyysi, jossa arvioitiin kaksinkertaisesta olennaisuusnäkökulmasta, mitkä ovat KWH-yhtymän vaikutukset ympäristön ja yhteisön näkökulmasta ja miten ne vaikuttavat meihin yrityksenä taloudellisesti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2024 päivitämme olennaisuusanalyysin vastaamaan tulevia CSRD:n asettamia vaatimuksia. Sen avulla voimme jatkaa työtämme KWH-yhtymän kannalta merkityksellisillä osa-alueilla. Samalla asetamme yhtymälle uudet vastuullisuustavoitteet.

KWH-yhtymän raportti on laadittu GRI-standardin mukaisesti 1. tammikuuta 2023 ja 31. joulukuuta 2023 väliseltä ajalta. Julkaisemme kestävyysraportteja vuosittain. Raportin tiedot eivät ole ulkoisen osapuolen tarkastamia. Raportin toteutti konsulttiyritys Ethos.

Raportin voi lukea pdf-muodossa.