Konsernijohtajan katsaus

KWH-yhtymä investoi kestävään kehitykseen voimakkaasti

Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko oli odotetusti haastava. Vuoden loppupuolella olemme kuitenkin alkaneet huomata tuotantoyksiköissämme asteittaista elpymistä, kun taas logistiikka-alalla volyymien kasvu on ollut hidasta.

Ukrainassa jatkuva sota ja huoli uudesta mahdollisesti pitkittyvästä konfliktista Lähi-Idässä vaikuttivat Eurooppaan poliittisesti. Kesän aikana maanosa koki myös ensimmäiset vakavat ilmastonmuutoksen seuraukset, jotka ilmenivät äärimmäisenä kuumuutena, metsäpaloina, rankkasateina ja tulvina.

Yhdysvaltojen, maailman suurimman, talouden odotetaan heikkenevän hienoisesti, ja ennakoidaan, että Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) aloittaa ohjauskorkonsa pudottamisen vuonna 2024. Poliittinen epävarmuus ennen tulevia presidentinvaaleja aiheuttaa kuitenkin markkinoilla maailmanlaajuista epävarmuutta.

Lisäksi on olemassa vaara, että kauppakiista Kiinan kanssa voimistuu yhä, ja että Yhdysvallat palaa eristäytyneempään suuntaan, mikä voi johtaa yhteistyön vähenemiseen Euroopan ja NATO:n kanssa. Mahdollinen kauppasota vaikuttaisi voimakkaasti Eurooppaan, joka on hyvin riippuvainen ulkomaankaupasta. Koska KWH-yhtymä ei voi vaikuttaa maailmaanlaajuisiin tapahtumiin, meidän täytyy keskittyä sopeuttamaan toimintaamme kulloiseenkin tilanteeseen.

Kjell Antus.Kuluneen vuoden aikana koko yhteisyritys Uponor Infra Oy:n osakekanta myytiin Uponor Oyj:lle. Uponor Infra Oy perustettiin vuonna 2013 tavoitteena toteuttaa putkialan rakenneuudistus. KWH-yhtymä aloitti putkivalmistuksen noin 70 vuotta sitten. Toiminta laajeni ja muodosti myöhemmin yhden konsernin päätoimialoista KWH Pipe -liiketoimintaryhmässä. Myynti merkitsi siten loppua yhdelle KWH:n aiemmista ydintoiminnoista.

Kauppa vapautti resursseja, joita käytetään kokonaan omistamiemme yritysten kasvun nopeuttamiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Lisäksi osa resursseista käytetään investointien hajauttamiseen uusille aloille, joilla on kasvumahdollisuuksia.

Huolimatta vaikeasta toimintaympäristöstä, jossa kysyntä supistui, onnistuimme säilyttämään markkina-asemamme, vaikka volyymit pienenivätkin kaikissa liiketoimintaryhmissämme. Liikevaihto väheni niukasti edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 %:lla 610,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 67,3 miljoonaa euroa, joka oli hieman edellisvuotta vähemmän. Jatkoimme kuitenkin panostamista tulevaisuuteen korkealla investointiasteella, jossa kokonaisinvestointimme olivat 85,7 miljoonaa euroa.

Sitoutumisemme kestävää kehitystä edistävään työhön on edelleen voimakasta ja kattavaa. Olemme parantaneet seuranta- ja raportointijärjestelmäämme tehostaaksemme prosessia ja varmistaaksemme, että vastuullisuusraportointimme on luotettavaa. Näillä toimilla pyrimme varmistamaan liiketoiminta-alojemme kestävän tulevaisuuden ja osoittamaan sidosryhmillemme, että harjoitamme toimintaamme vastuullisesti, pitkäjänteisesti ja kestävään kehitykseen keskittyen.

Strategiamme on toimia sitoutuneena ja pitkäaikaisena omistajana, joka auttaa luomaan arvoa liiketoiminta-alueillamme ja kehittämään menestyksekkäitä rakenteita. On äärimmäisen tärkeää, että otamme vastuullisuusajattelun osaksi koko konsernia, jotta voimme luoda yrityksissämme kestävää arvoa pitkällä aikavälillä. Kestävien liiketoimintamallien edistäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen vaikutusten rajoittamiseksi ja sen seurausten hallitsemiseksi, kuten myös oikeudenmukaisen ja demokraattisen yhteiskunnan varmistamiseksi.

Mirka jatkaa edelläkävijänä koko hiomatuotealalla rakentamalla uuden ja innovatiivisen tehtaan, jossa hiomarakeita valmistetaan kierrättämällä. Investointi pienentää Mirkan hiilijalanjälkeä noin 5 000 tonnilla ja ensimmäiset kiertotalouteen perustuvat hiomatuotteet on tarkoitus tuoda markkinoille vuonna 2026. Tukeakseen tätä kunnianhimoista kehitystyötä kohti vihreämpää tulevaisuutta Business Finland on myöntänyt Mirkalle 5,89 miljoonan euron osarahoituksen. Laitos valmistaa uusia hiomarakeita kierrättämällä teollisuuden jätevirtoja sekä hiomatuotteiden valmistuksesta ja loppukäytöstä syntyvää jätettä.

Kun katsomme eteenpäin vuotta 2024, ennakoimme varovaista talouden elpymistä, jolle on ominaista vakaa kasvutahti ja muuttumaton tulostaso. Nykyisestä markkinaepävarmuudesta huolimatta olemme päättäneet aloittaa useita laajoja investointihankkeita, jotka valmistunevat vuosien 2025 ja 2026 aikana.

Kjell Antus
konsernijohtaja