Årsberättelse 2023

Koncernchef Kjell Antus:

KWH-koncernen investerar stort i hållbar utveckling

Som förväntat var första halvåret 2023 utmanande. Under årets senare del har vi dock börjat observera en gradvis återhämtning inom våra tillverkande enheter, medan en ökning av volymerna inom logistiksektorn har låtit vänta på sig.

Nyckeltal 2023

611 MEUR

Omsättning

79 MEUR

Investeringar i Finland

2 566

Personal

67 MEUR

Rörelseresultat

78 %

Soliditet

Oförutsägbarhet är det nya normala

Mirka

Vi börjar nu se den fulla effekten av de satsningar vi gjort på digitalisering.

Ett år av omvälvningar

KWH Logistics

Eftersom KWH Logistics tror på framtiden fortsatte bolaget att investera stort.

Ett stabilt och jämnt år

KWH Freeze

Vi har sökt en lösning på spillvärmefrågan i över tio år, och ifjol tog vi ett stort kliv framåt.

Världens mest miljövänliga vattenlås

KWH Invest: Prevex

Under 2023 var andelen återvunnet råmaterial redan uppe i 55 procent i medeltal bland Prevex vattenlås.

Hållbarhet

Under 2023 följde vi upp utvecklingen av ESG-strategins mål och nyckeltalen genom en omfattande insamling av hållbarhetsdata från samtliga affärsgrupper.

Att arbeta hållbart innebär för oss att sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter inkluderas både vid beslutsfattande på strategisk nivå och i det dagliga arbetet. Vi anser att hållbar affärsutveckling är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och för att bygga framtiddssäkrade bolag.

Ladda ner årsberättelse 2023