Ihmisiä kokouksessa.

Konsernin tuloslaskelma

1000 euroa1.1. - 31.12 20231.1. - 31.12 2022
LIIKEVAIHTO610 787618 970
Liiketoiminnan muut tuotot7 1465 760
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos-11 26510 309
Valmistus omaan käyttöön6 4134 699
Materiaalit ja palvelut-209 906-249 748
Henkilöstökulut-173 777-169 244
Poistot ja arvonalentumiset-60 873-55 034
Liiketoiminnan muut kulut-101 215-101 512
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta09 455
LIIKETULOS67 30873 655
Rahoitustuotot6 5383 463
Rahoituskulut-6 668-6 279
VOITTO ENNEN VEROJA67 17970 839
Välittömät verot-15 953-13 267
TILIKAUDEN TULOS51 22657 572
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille51 23057 575
Määräysvallattomien omistajien osuus-4-3
TILIKAUDEN VOITTO51 22657 572
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tuloslaskelmaan:
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tulokset eristä
- muut laajan tuloksen erät, netto0-1 574
Kassavirtojen suojaus
- nettovoitot/-tappiot-5 733-1 205
- siirretty tuloslaskelmaan9806 881
Muuntoerot
- tilikauden muuntoerot-599-397
TILIKAUDEN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN, YHTEENSÄ-5 3523 705
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ45 87461 277
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille45 87861 281
Määräysvallattomien omistajien osuus-4-3
Tilikauden laaja tulos45 87461 277