Goldflex Soft sanding.

Konsernijohto ja tilintarkastajat

Konsernijohto

KWH-yhtymän konsernijohto koostuu liiketoimintaryhmien päälliköistä, toimitusjohtajista ja emoyhtiön johdosta. Konsernijohdon jäsenet vastaavat joko liiketoimintayksiköstä tai konsernitoiminnosta, konsernijohtaja johtaa koko konsernin kehitystyötä ja tukee muuta johtoa.

Konsernijohto on monipuolinen tiimi, joka toimeenpanee hallituksen päätökset sekä asettaa raamit ja suunnan organisaatiolle. Johto vastaa siitä, että tavoitteet ja strategiat viedään loppuun sekä jäsentää ja johtaa yhtymän toimintaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Kjell Antus.

Kjell Antus, kauppatieteiden maisteri, Konsernijohtaja, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Invest, palveluksessa vuodesta 1988

Marko Nylund.

Marko Nylund, DI, MBA, toimitusjohtaja, Prevex, palveluksessa vuodesta 2019

Carl-Magnus Tidström.

Carl-Magnus Tidström, kauppatieteiden maisteri, talouspäällikkö, palveluksessa vuodesta 1997

Stefan Sjöberg.

Stefan Sjöberg, kauppatieteiden maisteri, liiketoimintaryhmän päällikkö, Mirka, palveluksessa vuodesta 2011

Johan Heikfolk.

Johan Heikfolk, oikeustieteiden kandidaatti, konsernin lakimies, palveluksessa vuodesta 2017

Joakim Laxåback.

Joakim Laxåback, metsätalousinsinööri, MBA, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Logistics, palveluksessa vuodesta 2002

Peter Lång.

Peter Lång, merkonomi, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Freeze, palveluksessa vuodesta 1987

Tilintarkastajat

Varsinaiset tilintarkastajat

Kristian Berg
Kauppatieteiden maisteri, KHT
Ernst & Young Oy

Anders Svennas
Kauppatieteiden maisteri, KHT
Ernst & Young Oy

Varatilintarkastajat

Marja Huhtala
Kauppatieteiden maisteri, KHT
Ernst & Young Oy

Terhi Mäkinen
Kauppatieteiden maisteri, KHT
Ernst & Young Oy

Valvontatilintarkastaja

Ernst & Young Ab