Konsernin hallitus

KWH-yhtymän hallitus muodostuu kahdeksasta jäsenestä ja sihteeristä. Monet hallituksenjäsenistä ovat osakkeenomistajia, joten omistajilla on vahva asema riippumatta siitä, onko operatiivisessa johdossa osakkeenomistajia. Hallitus sai vuonna 2023 uuden puheenjohtajan ja uuden varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävä on huolehtia KWH-yhtymän asioista omistajan etujen mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että konsernia johdetaan tehokkaasti ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy KWH-yhtymän liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian ja hallinnon sekä seuraa ja valvoo niiden toteutumista.

Sofia Kohtala, Christian Höglund, Björn Höglund, Peter Höglund.
Sofia Kohtala, hotelli- ja ravintolaesimies, hallituksen jäsen vuodesta 2014, Christian Höglund, kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen vuodesta 2023, Björn Höglund, Kauppatieteiden maisteri, puheenjohtaja vuodesta 2023, hallituksen jäsen vuodesta 2022 & Peter Höglund, filosofian kandidaatti, hallituksen jäsen vuodesta 1973, puheenjohtaja 1988–1997.

 

Johan Heikfolk, Caj-Anders Skog, Fredric Tidström, Janneke von Wendt, Stefan Wikman.
Johan Heikfolk, oikeustieteiden kandidaatti, hallituksen sihteeri vuodesta 2017, Caj-Anders Skog, kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen vuodesta 2016, Fredric Tidström, kauppatieteiden maisteri, varapuheenjohtaja vuodesta 2023, Janneke von Wendt, Janneke Von Wendt, kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen vuodesta 2016 & Stefan Wikman, oikeustieteiden kandidaatti, varatuomari, hallituksen jäsen vuodesta 2019.