Konsernin tase

Varat 1000 euroa31.12.202331.12.2022
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet38 11831 294
Goodwill8 0768 596
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet410 535393 771
Sijoituskiinteistöt1 1631 306
Osuudet osakkuusyhtiöissä083 248
Myytävissä olevat sijoitukset1 1131 957
Muut rahoitussaamiset7743 330
Laskennalliset verosaamiset3 1973 424
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ462 976526 926
Lyhytaikaiset varat:
Vaihto-omaisuus92 100112 158
Myyntisaamiset ja muut saamiset101 22799 991
Verosaamiset4501 221
Kaupankäyntiin tarkoitetut rahoitusvarat10 2424 085
Rahavarat188 89669 990
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ392 914287 445
Varat yhteensä855 890814 371
Oma pääoma ja velat 1000 euroa31.12.202331.12.2022
Oma pääoma:
Osakepääoma3 7563 756
Ylikurssirahasto7 9317 931
Vararahasto144128
Muuntoerot-2 034-1 435
Käyvän arvon rahasto1 8606 615
Kertyneet voittovarat653 960615 634
Määräysvallattomien omistajien osuus167171
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ665 787632 800
Pitkäaikaiset velat:
Varaukset2 0752 338
Laskennallinen verovelka30 65129 209
Rahoitusleasingvelat26 81328 896
Ostovelat ja muut velat20
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ59 54060 442
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset velat22 56219 802
Rahoitusleasingvelat11 93510 852
Ostovelat ja muut velat92 83287 480
Verovelat3 2332 995
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ130 563121 129
Oma pääoma ja velat yhteensä855 890814 371