KWH-koncernen säljer sin andel i Uponor Infra

KWH-koncernen Ab har idag undertecknat ett avtal om försäljning av aktieinnehavet på 44,7 % i Uponor Infra Oy till Uponor Oyj.

Efter affären äger Uponor Oyj 100 % av aktierna i bolaget. Transaktionen kan slutföras när behövliga myndighetsgodkännanden erhållits, vilken förväntas ske under Q3/2023.

Tom Laakso, Sebastian Bondestam, Tomi Lakanen, Kjell Antus, Markus Melkko & Reetta Härkki.
Tom Laakso, Sebastian Bondestam, Tomi Lakanen, Kjell Antus, Markus Melkko & Reetta Härkki.

– Vi har genomfört en branschstrukturering och verkställt den business plan som uppgjordes när Joint venture bolaget grundades 2013. Genom affären frigörs resurser som kommer att användas till att accelerera tillväxten och öka konkurrenskraften inom våra helägda affärsområden, säger Kjell Antus, koncernchef på KWH-koncernen.