Ändringar i koncernstyrelsen

På KWH-koncernens bolagsstämma som hölls i slutet av april gjordes följande byten i styrelsen.

Björn Höglund.
Björn Höglund

Henrik Höglund som varit styrelsemedlem sedan 1974 och styrelseordförande sedan 1998, gav plats till nästa generation. Som en ny styrelseordförande valdes ekonomie magister Björn Höglund. Han har suttit i styrelsen sedan 2022. Björn Höglund är också delägare i Keppo Bryggeri och restaurang Station 23.

Fredric Tidström.
Fredric Tidström

Också Ola Tidström som har varit styrelsemedlem sedan 1975 och vice ordförande sedan 1993 lämnar styrelsen. Som hans efterträdare valdes ekonomie magister Fredric Tidström. Fredric Tidström är vd för Orapac Ab. Ekonomie magister Christian Höglund, delägare för Axopar Boats Oy, valdes även in som ny styrelsemedlem.