Prevex förnyade sitt varumärke

Under det senaste året har Prevex jobbat med en stor varumärkesförnyelse. Målsättningen har varit att skapa ett modernt varumärke som reflekterar professionaliteten i företaget. Utgångsläget var i målsättningen att fortsätta växa och i ett tillväxtbehov med fokus på nya marknader i Europa.

Identifiering av nya segment

– Prevex har traditionellt fungerat som en typisk industrileverantör. Speciellt under de senaste åren har verksamheten dock utvecklats mot en allt mera diversifierad marknad. Eftersom segmenten ändrat över tid och skillnader i de traditionella segmenten identifierats, fanns ett behov av att skaffa en djupare och tydligare kunskap om våra kunder, säger verkställande direktör Marko Nylund.

Inledningsvis sattes därför en hel del tid under fjolåret på ett gediget grundarbete. Grundarbetet fokuserade på en kvalitativ analys av kundsegmenten för att identifiera vilka de relevanta segmenten är, samt hur de fungerar.

Ny visuell profil

Prevexin logo All about water traps -tekstillä.En mera synlig del av varumärkesarbetet har varit förnyelsen av företagets logo och färger.

– I princip hela vår visuella profil har uppdaterats. Vi har utgått från vårt kundsegment, men också identifierat faktorer som vi anser att är viktiga för oss som företag nu och i framtiden i den bransch vi verkar, säger marknadsföringsdirektör Camilla Wikman.

En fokusering på B2B-marknaden, samt en reflektion av professionalitet och hög tekniskt kunnande inom branschen tillsammans med det nordiska arvet, utgör stommen i varumärkesförnyelsen. Hållbarheten är också något som kommer att framgå ur det nya varumärket ännu starkare än tidigare.

– Vårt nästa stora arbete är att förnya våra förpackningar så att de passar ihop med det nya varumärket och den visuella profilen, fortsätter Wikman.