KWH-koncernen förbättrade sitt resultat märkbart

KWH-koncernen uppnådde de högt ställda förväntningarna för 2017. Omsättningen ökade med 18 % och resultatet nådde den nivå som vi hoppades på med 31 % tillväxt.

Samtliga affärsgrupper, Mirka, KWH Logistics och KWH Invest, uppvisar alla goda tillväxtsiffror. KWH-koncernen skördar nu frukten av ett framgångsrikt produkt- och tjänsteutvecklingsarbete där kunden står i fokus.

Koncernen har rekryterad märkbart under år 2017. I slutet av året var antalet anställda ungefär 2000 personer och tillväxten fortsätter ännu.

– Trots satsningarna på teknisk utveckling i form av automatisering och robotisering har behovet av utbildad personal ökat. Under året ökade personalstyrkan med cirka 230 personer. Genom fortsatt aktiv rekrytering av nyckelresurser samt fortsatt satsning på våra medarbetares utveckling, kan vi säkerställa att de rätta personalresurserna och kompetenserna finns tillgängliga med tanke på framtidens affärsliv som präglas av digitalisering och snabb teknisk utveckling, berättar koncernchef Kjell Antus.

Strävan till ständig förnyelse

KWH-koncernen och alla dess affärsgrupper planerar för en fortsatt stabil tillväxt. Koncernens stora investeringar på 53 miljoner euro under 2017 vittnar också om en stark tro på en gynnsam utveckling framöver. Den största delen av investeringarna gjordes i Finland. Dessutom köpte Mirka ett nytt dotterbolag, CAFRO S.p.A., i Italien. Detta stärker utvecklingen inom Mirka.

– Vår långsiktiga strategi bygger på flexibilitet, ständig förnyelse via offensivt nytänkande och beredskap att snabbt anpassa verksamheten efter omgivningens krav, avslöjar Antus.