KWH-konserni paransi tulostaan huimasti

KWH-konserni saavutti vuodelle 2017 asettamansa korkeat odotukset. Liikevaihto kasvoi 18 % ja tulos saavutti toivotun tason 31 %:n kasvulla. Kaikki liiketoimintaryhmät, Mirka, KWH Logistics ja KWH Invest, kasvavat hyvää vauhtia. KWH-konserni kerääkin nyt hedelmiä menestyksekkäästä tuote- ja palvelukehittämistyöstään, jossa asiakas on keskipisteessä.

Konserni on rekrytoinut merkittävästi vuoden 2017 aikana. Vuoden lopussa konsernin henkilöstömäärä oli noin 2000 henkilöä. Kasvu jatkuu yhä.

– Tulevaisuuden liike-elämää sävyttää digitalisaatio ja nopea tekninen kehitys. Olemme panostaneet tekniseen kehitykseen automatisoinnin ja robottien muodossa, mutta koulutetun henkilöstön tarve kasvaa koko ajan. Vuoden aikana henkilöstövahvuutemme kasvoi noin 230 henkilöllä. Jotta voimme huolehtia, että meillä on jatkossakin käytössämme oikeanlaiset henkilöstöresurssit ja osaaminen, jatkamme osaavan henkilöstön rekrytointia ja panostamme nykyisten työntekijöidemme kehittämiseen, kertoo konsernijohtaja Kjell Antus.

Pyrkimys jatkuvaan uudistumiseen

KWH-konserni ja sen kaikki liiketoimintaryhmät suunnittelevat vakaata kasvua myös tulevaisuudessa. Konsernin 53 miljoonan euron investoinnit vuonna 2017 ovat osaltaan merkki vahvasta uskosta tulevaan. Suurin osa investoinneista kohdistui Suomeen. Lisäksi Mirka hankki Italiasta uuden tytäryhtiön CAFRO S.p.A:n, mikä edelleen vahvistaa Mirkan kehitystä.

– Pitkällä tähtäimellä strategiamme rakentuu joustavuudelle, kyvylle sopeutua nopeasti toimintaympäristössämme tapahtuviin muutoksiin sekä kehityksen edelläkävijyydelle, jossa pyrimme jatkuvasti kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapoja löytääksemme uusia mahdollisuuksia, toteaa Antus.

KWH-yhtymän vuoden 2017 vuosikertomus on juuri ilmestynyt.