KWH-koncernen stöder regionens yrkeshögskolor

KWH-koncernen har donerat 10 000 € till Vasa yrkeshögskolan (VAMK) och 10 000 € till yrkeshögskolan Novia medelinsamlingar. VAMK:s donation är riktat till området teknik och Novias donation till området teknik och kommunikation.

– För oss som exportföretag är det viktigt att säkerställa att utbildnings- och kompetenscenter finns lokalt nära våra verksamhetsställen. En god teknisk utbildning är en av grundstenarna för att vi skall klara oss i den internationella konkurrensen. Därför vill vi vara med och stöda regionens yrkeshögskolor. Tidigare har vi också givit donationer till Vasa universitet och till Svenska handelshögskolan (Hanken) medelinsamlingar, berättar koncernchefen Kjell Antus.

Yrkeshögskolornas landsomfattande medelinsamling pågår 11/2017–12/2018. Fram till 31.12.2018 berättigar varje donation till en motfinansiering från staten i proportion till de insamlade medlen. De insamlade medlen används för att stöda undervisning och forskning vid yrkeshögskolorna.

I bilden VAMKs rektor Tauno Kekelä och koncernchef Kjell Antus undertecknar gåvobrevet. (bild: Anssi Turunen)