Metal pipes.

KWH Freeze

En återgång till det normala

För KWH Freeze del var år 2022 något av en återgång till det normala efter pandemiåren. Vi har återgått till de volymer som vi var vana vid före pandemin, främst på grund av att restaurang- och storkökskundernas verksamhet äntligen stabiliserats efter åren med restriktioner.

Det är också glädjande att vi har kunnat återgå till det normala när det gäller personalen – vi har kunnat träffas fysiskt på julfest och tyky-dagar. Över huvud taget är personalfrågor något vi jobbat med under året. Vi har aktivt sökt samarbete med yrkesskolor och yrkeshögskolor för att säkra den framtida tillgången till personal. Vi har också gjort ett stort projekt med arbetsinstruktioner i videoformat, vilket uppskattats av personalen.

Ett annat område vi jobbat med är hållbarhet. Den stora hållbarhetsfrågan för KWH Freeze är hur vi kan ta tillvara den spillvärme som uppstår i våra fryslager. Vi har redan länge återanvänt en del av värmen för eget bruk, men det räcker och blir över också för andra. Under 2022 fortsatte utredningarna på området, och vi är nu ett steg närmare en lösning. Ett annat steg vi tagit på miljöområdet är att utöka mängden solpaneler på taket till våra byggnader. Våren 2022 togs ytterligare solpaneler i bruk, vilket gör att vi nu producerar åtta procent av vår egen elförbrukning.

De senaste fem åren har KWH Freeze genomfört en rad stora investeringar, vilket utökat vår kapacitet med 20 procent jämfört med tidigare. I februari 2022 togs den sista i raden av nya inves-teringar i bruk då vi invigde en utbyggnad på 5500 m2. Nu drar vi andan ett tag innan det är dags för nya investeringar i framtiden.

Peter Lång.Personligen ser jag nu fram emot en lugnare tid efter alla störningar under coronan. I det här skedet är det ännu oklart hur en eventuell lågkonjunktur kommer att påverka oss, men eftersom vi jobbar i en synnerligen elintensiv bransch är jag ändå glad att elpriserna ser nu ut att ha kommit ner efter toppnivåerna i slutet av år 2022. Jag är också övertygad om att den stora trenden i branschen ger oss ändå en naturlig organisk tillväxt, eftersom frysta livsmedel tar marknadsandelar av färska livsmedel.

Peter Lång, affärsgruppchef, KWH Freeze

KWH Freeze – Störst inom fryslagring

  • KWH Freeze är Finlands största företag inom fryslagring.
  • Nästan hälften av alla frysta livsmedel som konsumeras i Finland passerar företagets lager i Vanda.
  • De senaste fem åren har KWH Freeze vuxit stadigt tack vare stora investeringar i utökad kapacitet.
  • Verksamheten är långt digitaliserad och kundernas IT-system är integrerade i KWH Freezes IT-system. Det möjliggör snabba och automatiska leveranser, och också uppdatering av lagersaldon i realtid.
  • De största kundgrupperna utgörs av partihandeln, olika aktörer inom livsmedelsbranschen samt importörer av frysta livsmedel.
  • Många frysta livsmedel är typiska säsongsprodukter, vilket innebär att KWH Freeze ger sina kunder en möjlighet till stor flexibilitet i fråga om volymer.

Key Figures

Omsättning

KWH Freeze omsättning 2022 var 27 miljoner €. Grafen om KWH Freeze omsättning 2018-2022. KWH Freeze andel av KWH-koncernens omsättning 2022 var 4 %.

Personal

KWH Freeze personal 2022 var 115. Grafen om KWH Freeze personal 2018-2022. KWH Freeze andel av KWH-koncernens personal 2022 var 4 %.

Investeringar

KWH Freeze investeringar 2022 var 1,5 miljoner €. Grafen om KWH Freeze investeringar 2018-2022. KWH Freeze andel av KWH-koncernens bruttoinvesteringar 2022 var 2 %.

Management

Kim Elonen, riskhantering- och säkerhetschef; Eija Savela, ekonomidirektör
Mika Halvorsen, utvecklingschef; Anu Saari, IT-chef
Anne Turunen, huvudbokförare; Jari Paasonen, lagerchef
Stefan Thielman, lager- och transportförman; Jonne Siitari, IT- och processkoordinator