Mirka

Vi måste bygga resiliens för framtiden

År 2022 blev ett riktigt bra år år för Mirka och jag är glad över att vi lyckades hålla vår lönsamhet på samma nivå som förut. Däremot kan man inte säga att året var särskilt lätt för oss, med tanke på alla omvälvningar som skedde i omvärlden. Förutom energikris och inflation påverkades vi av efterdyningarna av pandemin och inte minst av kriget i Ukraina.

I februari hände det som få av oss hade trott var möjligt – ett fullskaligt anfallskrig i Europa. Också om slipprodukter inte omfattas av sanktionerna mot Ryssland, så stod det mycket snabbt klart för oss att vi måste dra oss tillbaka från den ryska marknaden, inte minst av moraliska skäl. I maj hade vi redan stängt ner verksamheten och sålt bort lagret. Mirkas verksamhet i Ryssland stod för bara ett par procent av vår totala omsättning, men med tanke på att vi också gick miste om vår verksamhet i Belarus och Ukraina, så var bortfallet ändå inte helt betydelselöst.

Också den andra stora världshändelsen ifjol – coronapandemin – påverkade oss på många olika sätt. Kinas strikta coronapolitik ställde till med störningar i leveranskedjorna och det har gjort att vi varit tvungna att ha större lager av råmaterial, vilket förstås bundit kapital. Samtidigt har situationen också medfört en brist på komponenter, vilket försenat vissa investe-ringar.

Jag tror att vi i framtiden måste hålla oss på den inslagna vägen och bygga upp en betydligt bättre resiliens än förut, med robustare processer, längre framförhållning och större lager. Om världen omkring är kaotisk och oförutsägbar är det av desto större vikt att vi själva gör det vi kan för att klara smällarna. Det kostar, men i slutändan kostar eventuella störningar ännu mer.

Bortsett från leveransproblemen började effekterna av pan-demin ändå klinga av under våren 2022. Det var med stor glädje vi kunde återgå till ett någorlunda normalt läge i arbetsgemenskapen. Distansarbetet har fungerat bra och har många fördelar, men för att en arbetsgemenskap ska fungera optimalt behöver kolleger också träffas öga mot öga.

En sak vi jobbat länge med och som verkligen slog stort igenom ifjol var våra satsningar på digitala försäljningskanaler. Vi lanserade vår nya webbsajt som är späckad med integrationer och möjligheter till försäljning och distribution på nätet. Tack vare det här har vi möjlighet att nå både våra existerande kun-der och också nya potentiella kunder som ligger utanför våra fysiska distributionsnätverk. Om pandemin förde något gott med sig så var det att de digitala lösningarna fick en stor skjuts framåt, och det är med stolthet jag kan konstatera att Mirka ligger längst fram i branschen när det gäller digitalisering.

En annan intressant sak med tanke på framtiden var att Mirka köpte upp företaget Flexmill – ett av mycket få företag i världen som är specialiserat på automatiserad ytbehandling. Den överlägset största delen av Mirkas produkter används idag i manuella arbetsprocesser, men i framtiden kommer robotar att göra en allt större del av jobbet. För att kunna utveckla våra verktyg och material så att processerna kan automatiseras behöver vi just den sortens kunskap som Flexmill besitter.

Ytterligare en viktig framtidssatsning från vår sida är hållbarhet. Mirka har alltid hållit en hög profil när det gäller miljöfrågor, men strax före jul nådde vi en ny nivå då vi blev utsedda till lokomotivföretag för att leda ett projekt från Business Finland med syfte att hitta nya hållbarare framställningsmetoder för en cirkulär ekonomi. Det här ger oss en unik möjlighet att forma den framtida marknaden genom att vi är med och bestämmer vad den gröna omställningen konkret betyder för vår bransch.

Som pricken på i:et i vårt hållbarhetsarbete har vi nu äntligen fullt ut lyckats lansera en ny tillverkningsprocess för slipmaterial med över 90 procent lägre energiförbrukning jämfört med den traditionella metoden. Hemligheten är en ny teknik där härdningen sker genom en kemisk process istället för genom upphettning. Samtidigt har vi också lanserat den nya produktfamiljen Galaxy, som är tillverkad med den nya tekniken. Galaxy är en produkt som jag är övertygad om kommer att ta Mirka långt in i framtiden. Vi vet redan nu att många av de kemikalier som används idag oundvikligen kommer att fasas ut i framtiden, och vi är nu ännu bättre förberedda på den utvecklingen.

Stefan Sjöberg, Affärsgruppchef, Mirka

Mirka – teknologiledare på sliplösningar

  • Mirka erbjuder ett brett utbud av helhetslösningar för ytbehandling och precisionsslipning.
  • Vid millennieskiftet lanserade Mirka en revolutionerande metod för dammfri slipning.
  • Allt sedan dess har företaget varit teknologiledare inom sin bransch, och Mirka fortsätter att satsa stort på produktutveckling.
  • Förutom slipmaterial erbjuder Mirka också slipmaskiner, som vunnit priser för sin ergonomi och innovativa design.
  • Mirkas huvudkontor och största fabrik finns i Jeppo i Österbotten, och tillverkningen sker i Finland och Italien.
  • Företaget har en lång rad försäljningsbolag i olika länder, och närmare hälften av de anställda jobbar utanför Finland.

Länder där Mirka har dotterbolag

Belgien, Brasilien, Finland, Baltikum, Frankrike, Förenade Arabemiraterna, Indien, Italien, Kanada, Kina, Mexico, Polen, Tyskland, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, USA

Nyckeltal

Omsättning

Mirkas omsättning 2022 var 393 miljoner €. Grafen om Mirkas omsättning 2018-2022. Mirkas andel av KWH-koncernens omsättning 2022 var 63 %.

Personal

Mirka hade 1646 personer år 2022. Grafen om Mirkas personal 2018-2022. Mirkas andel av KWH-koncernens personal 2022 var 63 %.

Investeringar

Mirkas investeringar 2022 var 28,2 miljoner €. Grafen om Mirkas investeringar 2018-2022. Mirkas andel av KWH-koncernen bruttoinvesteringar 2022 var 44 %.

Ledningsgruppen

Simon Bloxham, VP Sales, Surface Finishing; Jan Torrkulla, Production Director
Mats Sundell, R&D Director, Deputy Chief Executive; Nina Nyman, Marketing Director
Joachim Rännar, Operations Director; Olav Hellman, CFO