Rolls.

KWH Logistics

Ett rekordår trots omvälvningar i omvärdlden

För KWH Logistics blev fjolåret på många sätt ett år med stora omvälvningar. Då kriget i Ukraina bröt ut innebar det att största delen av den transitotrafik vi hade specialiserat oss på måste upphöra. Under de följande månaderna körde vi ner transitotrafiken av malm och kol, och eftersom den här verksamheten stått för en betydande del av vår verksamhet så innebar det en stor förändring för oss.

Men tack och lov förde den nya situationen också något gott med sig. Eftersom största delen av handeln med Ryssland upphörde, så innebar det att många finländska företag var tvungna att se sig om efter nya källor och rutter för sin import. För KWH Logistics innebar det här att vi kunde hitta ersättande verksamhet för en stor del av transitotrafiken. Vi var bland annat med om att hjälpa kunder som startade upp virkesimport sjövägen. Vi har också hjälpt kunder att utveckla nya logistikkedjor för import av malm och andra råvaror, genom att skapa hub-verksamhet i ett par djuphamnar med mellanlagring och lastning från större fartyg till mindre.

Summa summarum blev år 2022 på inget sätt ett dåligt år för oss, också om omsättningen sjönk något. Resultatet blev bättre än året innan, och till och med det bästa i företagets historia. Förklaringen till det här är förstås inte enbart att vi kunde hitta ersättande verksamhet för transitotrafiken, utan att många av våra verksamheter haft medvind. Det är under turbulenta tider man tydligt märker vikten av att ha en diversifierad verksamhet så att inte alla ägg ligger i samma korg.

Den tunga projekttrafiken har varit en av årets ljusglimtar. I praktiken innebär projekttrafik till exempel import av vindmöllor till hamnarna i Vasa, Karleby och Kalajoki. Den här verksamheten har mycket goda framtidsutsikter då vindkraften kommer att byggas ut kraftigt de kommande åren framför allt i mellersta och norra Finland. En annan ljusglimt är våra ökade satsningar på virkeslogistik, som medförde att vi etablerade oss på ett antal nya orter inne i landet.

Också verksamheten i hamnarna i södra Finland gick bra under 2022. Verksamheten i Mussalo och Nordsjö hamnar utvecklades utmärkt. I Hangö hamn drog vi bland annat nyttan av de höga bränslepriserna och bristen på chaufförer, vilket syntes i en ökad efterfrågan på roro-trafik i Hangö. När det är dyrt att köra längs landsväg lönar det sig att i stället frakta varor sjövä-gen. Också containerbristen ökade efterfrågan på roro-trafik.

Joakim Laxåback.Som Finlands ledande hamnoperatör vill vi på KWH Logistics också vara en branschledare inom hållbarhet. Det här syns bland annat i att vi satsar på eldrivna fordon och maskiner, och att vi har satt igång med ett stort projekt inom hållbarhet och kvalitet. Det här innebär också ett intensifierat HR-arbete med ökade satsningar på utbildning för personalen.

Det gångna året har lärt oss att både vi själva och våra kunder i framtiden behöver bygga smidigare och mer motståndskraftiga leveranskedjor. Jag tror nämligen att stora svängningar i utbud, efterfrågan och kostnader är det nya normala. Leveranskedjorna måste kunna hantera de här störningarna, oavsett när och var de sker. På KWH Logistics är vårt mål att vi i ännu högre grad än tidigare ska kunna lösa kundernas logistikutmaningar, genom att beakta alla tänkbara risker och därigenom förebygga störningar.

Joakim Laxåback, affärsgruppchef, KWH Logistics

KWH Logistics – Finlands ledande hamnoperatör

  • KWH Logistics är Finlands ledande hamnoperatör med verksamhet i alla betydelsefulla hamnar i Finland. I gruppen ingår också flera dotterbolag som jobbar inom andra logistikområden.
  • Tack vare de många lokala dotterbolagen jobbar KWH Logistics mycket nära sina kunder. Samtidigt kan företaget erbjuda helhetslösningar för kundernas logistik, genom att dotterbolagen samarbetar med varandra.
  • En annan av KWH Logistics styrkor är den starka investeringsförmågan, som gör att företaget snabbt kan starta upp nya verksamheter efter kundernas behov.

Verksamhetsorter

Hamnar

Björneborg, Brahestad, Fredrikshamn, Hangö, Kalajoki, Karleby, Kotka, Koverhar, Kristinestad, Nystad, Nordsjö (Helsingfors), Nådendal, Torneå, Uleåborg, Vasa, Åbo

Industriområden

Heinola, Jakobstad, Karleby, Kärkölä, Nyslott, Nystad, Pellos, Raumo, Sotkamo, Vasa, Äänekoski

Terminaler

Akaa, Haapajärvi, Hyrynsalmi, Kontiomäki, Nivala, Seinäjoki, Ylivieska, Ämmänsaari

Affärsenheter

Port Logistics

  • Stuveri, spedition, fartygsklarering samt hamnlogistik för bulk, styckegods och tunga projektlaster.
  • Blomberg Stevedoring, Jalander Rauanheimo, Rodén Shipping, Stevena

International Transports

  • Globala logistiklösningar med olika transportsätt.
  • Backman-Trummer (avdelningen Freight Forwarding), Moonway

Industrial Services

  • Hantering av gods i hamnar, terminaler och industriområden. Uthyrning av tunga arbetsmaskiner och specialverktyg.
  • Adolf Lahti, Blomberg Rent

Nyckeltal

Omsättning

Personal

Investeringar

 

Ledningsgruppen

Bernt Björkholm, vd, Blomberg Stevedoring & Blomberg Rent, direktör, Freight Forwarding; Mona Andersson-Kuorikoski, HR-direktör
Anders Back, ekonomidirektör; Vesa Peltola, ICT-direktör
Petri Lehtipuu, ESQ-direktör; Tero Kosonen, vd, Rauanheimo
Markku Mäkipere, vd, Stevena & Moonway, marknadsföringsdirektör; Pekka Pöllänen, vd, Adolf Lahti