A pipe and a boat near coast.

Uponor Infra

Den 1.7.2013 startade Uponor Infra Oy sin verksamhet när KWH-koncernens och Uponor Oyj:s affärsverksamhet för infrastrukturlösningar fusionerades. Uponor Infra Oy har Uponor som majoritetsägare (55,3%) och konsolideras i Uponor som segmentet Infrastruktur. KWH-koncernen äger 44,7 % av aktierna.

Bolaget omsatte 312,8 (286,8) miljoner euro. Bolaget levererar pro-dukter för VVS infrastruktur. Det omfattar allt från standardprodukter till skräddarsydda lösningar samt nyckelfärdiga projekt inklusive installation.

Det allmänna läget påverkar efterfrågan på Uponor Infras viktigaste marknader. Efterfrågan under kommande åren förväntas som helhet vara stabil på huvudmarknaderna.