Water traps.

Prevex

Rekordstort intresse för våra återvunnan produkter

År 2022 blev året då vi på Prevex tog ett jättekliv framåt i vårt hållbarhetsarbete. I början av året hade vi ännu inte en enda produkt av återvunnen plast – men i slutet av året innehöll alla våra produkter redan cirka 45 procent återvunnet råmaterial. I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från en princip om maximal effekt, och det är därför vi valt att byta råmaterialet i alla våra produkter istället för att bara göra en grön produktserie. Arbetet fortsätter de kommande åren, och år 2025 ska 90 procent av råmaterialet vara återvunnet. Värt att notera är att produktkvaliteten förblir intakt.

Hur har då Prevex hållbarhetsarbete tagits emot? Med stort intresse, kan man lugnt säga. Vi har aldrig haft så mycket kund-besök på vår fabrik som hösten 2022, både av gamla kunder och potentiella nya kunder. Dessutom har Prevex fått äran att bli utvald till en grupp som under Finlands näringsliv EK:s ledning ska utarbeta en handbok för hållbarhet för företag.

Det är alltså med stor tillförsikt jag ser på framtiden, trots att kriget i Ukraina har påverkat marknaden för oss på kort sikt. Jag är övertygad om att Prevex miljövänliga produkter kommer att vara en konkurrensfaktor i framtiden, för ingen konkurrent har kommit lika långt på sin hållbarhetsresa som Prevex. Vår strategi om fortsatt tillväxt står fast och den nuvarande ned-gången som beror på kriget är tillfällig. I något skede kommer dessutom en återuppbyggnad, vilket för med sig ett uppsving för byggsektorn och därmed också för våra vattenlås.

Att göra en så stor omställning som vi gjort på Prevex är lättare om den kan avgränsas till ett enda land och två fabriker. Det här var en av orsakerna till att vi under 2022 tog beslutet att stänga ner vår fabrik i Polen. Övriga orsaker var en strategisk omvärdering som gör att vi nu vill satsa på större kunder och större serier i kombination med högre automation. Behovet av den manuella arbetskraften vi hade i Polen har minskat. Samtidigt har vi under året fortsatt utveckla vår andra fabrik i Finland, det vill säga den i Jakobstad. Målet är att optimera våra produktionsprocesser, och det arbetet kommer att fortsätta under 2023.

Marko Nylund.På personalfronten har vi gjort flera mindre satsningar under året som ändå fått stor effekt. Det är med stolthet jag kan berätta att vi på Prevex under 2022 satsade mer pengar på förebyggande åtgärder än på sjukvård. Det är inte många före-tag inom tillverkningsindustrin som nått ett sådant resultat. De satsningar vi gjort på till exempel utbildningar och ergonomi är inte i sig speciella, men tack vare att de varit många till antalet och arbetet varit målmedvetet så har de ändå fått stor effekt.

Marko Nylund, VD, Prevex

Prevex – Världens hållbaraste vattenlås

 • Prevex är ett av få företag i världen som är specialiserat på vattenlås för kök och badrum.
 • Alla produkterna tillverkas i Finland.
 • Vattenlåsen kombinerar många smarta egenskaper såsom att de är flexibla, utrymmesbesparande och lätta att rengöra.
 • Forskning och utveckling är viktigt för Prevex, och utvecklingsarbetet görs i regel tillsammans med kunderna.
 • De senaste åren har utvecklingsarbetet fokuserat på hållbarhetsfrågor och Prevex är överlägsen branschledare inom hållbarhetsarbete.
  • Alla företagets produkter innehåller 45 %återvunnet råmaterial.
  • All energi som företaget använder har redan länge varit utsläppsfri.
  • År 2023 ska Prevex uppnå operativ koldioxidneutralitet.
  • De totala koldioxidutsläppen (indirekta utsläpp medräknat) ska sjunka med en tredjedel till år 2025.

Nyckeltal

Omsättning

Prevex omsättning 2022 var 34 miljoner €. Grafen om Prevex omsättning 2018-2022. Prevex andel av KWH-koncernens omsättning 2022 var 5 %.

Personal

Prevex personal 2022 var 279. Grafen om Prevex personal 2018-2022. Prevex andel av KWH-koncernens personal 2022 var 11 %.

Investeringar

Prevex investeringar 2022 var 4,6 miljoner €. Grafen om Prevex investeringar 2018-2022. Prevex andel av KWH-koncernens investeringar 2022 var 7 %.

Ledningsgruppen

Camilla Wikman, marknadsföringsdirektör; Thomas Nyström, ekonomidirektör
Peter Engstrand, försäljningsdirektör, affärsutveckling; Mikael Gäddnäs, operativ direktör
Marcin Kowalski, vd, Prevex Polen; Filip Jankowski, försäljningsdirektör
Krystian Kryskowiak, inköps- och logistikdirektör, Prevex Polen