Årsberättelse 2022

Koncernchef Kjell Antus:

Hållbarhet i fokus

Trots den globala osäkerheten har vi anpassat oss och fortsatt att leverera goda resultat.

Omsättning M€

Grafer om KWH-koncernens omsättning.

Personal

Grafer om KWH-koncernens personal.

Nyckeltal 2022

619,0

Omsättning MEUR

60

Investeringar i Finland MEUR

2 612

Personal

73,7

Rörelseresultat MEUR

78 %

Soliditet %

Vi måste bygga resiliens för framtiden

Mirka

I framtiden behövs robustare processer, längre framförhållning och större lager.

Ett rekordår trots omvälvningar i omvärlden

KWH Logistics

Jag tror att stora svängningar i utbud, efterfrågan och kostnader är det nya normala.

En återgång till det normala

KWH Freeze

Den stora hållbarhetsfrågan för oss är hur vi kan ta tillvara spillvärmen.

Rekordstort intresse för våra återvunna produkter

Prevex

I slutet av året innehöll alla våra produkter redan 45% återvunnet råmaterial.

Hållbarhet

Under år 2022 har KWH-koncernen utarbetat en ESG-strategi för aktivt ägarskap.

KWH-koncernens företagsstrategi är att vara en tydlig och långsiktig ägare som skapar värde i sina affärsgrupper och bygger framgångsrika strukturer. Att integrera hållbarhetsarbetet i koncernen är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande hos bolagen.

Ladda ner <br> årsberättelse 2022