Water traps in a closet.

Nyckeltal 2022

KWH-koncernens omsättning per marknad 2022.

KWH-koncernens omsättnign 2022 var 619 miljoner €.

Grafen om KWH-koncernens omsättning per affärsgrupp 2022.

KWH-koncernens rörelseresultat 2022 var 73,7 miljoner € och resultat före skatter 70,8 miljoner €.

Hiomapyöröjä.

KWH-koncernens soliditet 2022 var 78 %.

KWH-koncernen hade 2612 anställda 2022.

KWH-koncernen hade 1790 anställda i Finland och 822 utomlands år 2022.

Grafen om KWH-koncernens personal per affärsgrupp 2022.

KWH-koncernens investeringar 2022 var 64,2 M€ och avskrivningar 55 miljoner €.

KWH-koncernens investeringar i Finalnd 2022 var 60 miljoner €.

Metalliputkia.

Nyckeltal 2018–2022

KWH 20222021202020192018
UR RESULTATRÄKNINGEN, MILJ. €
Omsättning
Finland217,8222,8204,4200,8199,0
Export från Finland291,3277,3220,6228,1219,9
Utlandsverksamhet117,199,381,988,688,0
TOTALT, MILJ. € 619,0592,8501,3512,1501,9
Löner och bikostnader169,2157,7137,7141,1129,4
Avskrivningar och nedskrivningar55,050,843,838,028,3
Rörelseresultat73,771,357,145,466,9
Finansnettokostnad2,81,55,11,01,9
Resultat före skatter70,869,852,044,465,0
Skatter enligt resultaträkningen13,314,49,29,111,4
Räkenskapsperiodens vinst57,655,442,735,353,5
UR BALANSRÄKNINGEN, MILJ. €
Långfristiga tillgångar526,9508,7485,6439,1341,0
Omsättningstillgångar112,290,465,559,356,1
Fordringar101,291,879,975,475,4
Finansiella tillgångar74,169,363,475,7112,8
Eget kapital632,8584,4542,2507,1483,5
Främmande kapital181,6175,7152,2143,3101,8
Räntebärande nettoskulder-10,5-8,0-8,7-25,8-95,0
Balansomslutning814,4760,1694,4649,4585,3
RELATIONSTAL, %
Förändring i omsättning418-228
Export och utlandsverksamhet6664606261
Andel av koncernomsättning
Mirka6360575857
KWH Logistics2730323232
KWH Freeze44544
KWH Invest56666
Avkastning på bundet kapital111029914
Avkastning på eget kapital 9108712
Soliditet7877787883
Gearing-2-1-2-5-20
ÖVRIGA UPPGIFTER
Bruttoinvesteringar, milj. €64,269,985,8135,158,4
Nettoinvesteringar, milj. €62,765,984,5133,657,8
Anställda i genomsnitt2 6122 4872 3002 3632 195
därav utomlands822799746740726
Omsättning per anställd, 1000 €237238218217229