KWH – Ett familjeägt utvecklingsbolag

KWH-koncernen har en lång historia av förnyelse

KWH-koncernen har sina rötter i 1920- och 1930-talets trävaruhandel. Senare följde investeringar i pälsdjursuppfödning och textil samt plastprodukter som styrox, golvplattor, plaströr och plastfolier. De kommande decennierna gjordes investeringar i det som utgör grunden för dagens mångsidiga verksamhet; på 1950-talet logistik, på 1960-talet slipmaterial och på 1980-talet vattenlås.

Under åren har vi investerat i bolag inom nya attraktiva marknader och branscher men även avyttrat bolag längs vägen. KWH-koncernen och dess föregångare har alltid varit orädda att förnya sig. Vår förmåga att ständigt fånga upp nya möjligheter och skapa kundvärde har gjort att KWH-koncernen över tiden har utvecklats till en internationell, diversifierad industrikoncern och serviceproducent inom logistikbranschen. Diversifieringen, vår innovationsförmåga och flexibilitet har även hjälpt oss minska coronapandemins inverkan på våra verksamheter.

KWH-koncernen är ett familjebolag med rötterna starkt i Österbotten. Vår industriella kunskap, våra nätverk och vår starka soliditet ger oss en fast grund att bygga på inför framtiden.

KWH i ett nötskal

Mirka

 • Tillverkar slipmaterial, polermedel, slipmaskiner och tillbehör och erbjuder lösningar för både ytbehandling och precisionsindustrin.
 • Har 18 dotterbolag och 4 branschkontor världen över. Produktionen finns i Finland, Italien och Belgien. Ungefär 97 % av produkterna går på export och säljs i över 100 länder.

KWH Logistics

 • Port Logistics, International Transports och Industrial Services: Stuveri, hamnverksamhet och logistiklösningar för bulk, styckegods och tunga projektlaster, globala logistiklösningar med varierande transportsätt och fabrikslogistik

KWH Freeze

 • Finlands största operatör inom fryslagring. Nästan hälften av de frysta livsmedel som konsumeras i Finland passerar genom lagren.

KWH Invest

 • Prevex: En av Europas ledande tillverkare av vattenlås. Utvecklar, designar och producerar vattenlås och relaterade produkter för köks- och badrumsindustrin.
 • Fabriker i Nykarleby och Jakobstad, Finland och Poznan, Polen. Exporterar cirka 90 % av produktionen.
 • Strategiska aktieinnehav: Uponor Infra Oy, innehav 45 %, olika plaströrssystem.

Verksamhetsprinciper

Ett industriellt utvecklingsbolag

 • Vi är ett kunskapsföretag som fokuserar på kompetens, professionalism och kvalitet.
 • Vi är en långsiktig och engagerad ägare som söker tillväxt i våra verksamheter genom vår finansiella styrka och vårt industriella kunnande.

Förnyelse genom innovation

 • Våra dotterbolag bedriver internationellt konkurrenskraftig, kunskapsintensiv och serviceinriktad nischaffärsverksamhet. Det uppnår vi genom digitalisering och såväl teknisk som kommersiell innovation.
 • Verksamheterna byggs upp kring unika produkter och processer, eller en unik branschposition. Det här ger oss bestående konkurrensfördelar.

Värdegrund

Kunden först

 • Vårt mål är att skapa värde för kunderna och bidra till lösningar

Innovativa lösningar

 • Våra dotterbolag är kunskapsledare i sina branscher
 • Vi har ambitionen att bli branschledande i våra kärnprocesser
 • Vi söker och utvecklar kontinuerligt nya affärsmöjligheter

Engagerade medarbetare

 • Vi fokuserar på trivsel, motivation och kreativitet
 • Vi ger alla möjlighet att förverkliga sin potential

Hållbar verksamhet

 • Vi bedriver våra verksamheter på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt

Effektiv riskhantering

 • Grunden för vår förnyelse är finansiell styrka och väl avvägda risker