Nyckeltal 2021

Omsättning 2021

Omsättning och resultat M€

Personal 2021

KWH:s personal 2021.

 

Investeringar och avskrivningar M€

KWH 20212020201920182017
UR RESULTATRÄKNINGEN, MILJ. €
Omsättning
Finland222,8204,4200,8199,0174,5
Export från Finland277,3220,6228,1219,9212,4
Utlandsverksamhet99,381,988,688,082,7
TOTALT, MILJ. € 592,8501,3512,1501,9465,0
Löner och bikostnader157,7137,7141,1129,4113,8
Avskrivningar och nedskrivningar50,843,838,028,325,0
Rörelseresultat71,357,145,466,962,9
Finansnettokostnad1,55,11,01,93,4
Resultat före skatter69,852,044,465,059,5
Skatter enligt resultaträkningen14,49,29,111,411,5
Räkenskapsperiodens vinst55,442,735,353,548,0
UR BALANSRÄKNINGEN, MILJ. €
Långfristiga tillgångar508,7485,6439,1341,0323,0
Omsättningstillgångar90,465,559,356,150,2
Fordringar91,879,975,475,472,9
Kassa och banktillgodohavanden69,363,475,7112,895,2
Eget kapital584,4542,2507,1483,5438,8
Främmande kapital175,7152,2143,3101,8102,5
Räntebärande nettoskulder-8,0-8,7-25,8-95,0-76,5
Balansomslutning760,1694,4649,4585,3541,3
RELATIONSTAL, %
Förändring i omsättning18-22818
Export och utlandsverksamhet6460626163
Andel av koncernomsättning
Mirka6057585760
KWH Logistics3032323230
KWH Freeze45444
KWH Invest66667
Avkastning på bundet kapital102991414
Avkastning på eget kapital 10871211
Soliditet7778788381
Gearing-1-2-5-20-17
ÖVRIGA UPPGIFTER
Bruttoinvesteringar, milj. €69,985,8135,158,452,7
Nettoinvesteringar, milj. €65,984,5133,657,852,4
Anställda i genomsnitt2 4872 3002 3632 1951 927
därav utomlands799746740726596
Omsättning per anställd, 1000 €238218217229241