People around a table testing water traps.

Prevex

Prevex sparar en miljon kilogram plast om året då alla vattenlås i framtiden ska innehålla minst 50 % återvunnen plast. Målet är inget mindre än att skapa de mest hållbara vattenlåsen i världen.

Prevex är ett av få företag i världen som är nischade på vattenlås för kök och badrum. Företagets vattenlås är flexibla, lätta att rengöra och numera också miljövänliga. Under år 2021 gjorde Prevex ett stort produktutvecklingsarbete på miljöområdet, för att hitta mer hållbara produkter.

Resultatet av det stora arbetet är att företagets vattenlås kommer att börja tillverkas av minst 50 procent återvunnen plast. Omställningen inleds under år 2022, och under 2023 ska minst 90 procent av vattenlåsen till mer än hälften bestå av återvunnen plast. Samma gäller de plastförpackningar som vattenlåsen är förpackade i.

Omsättning M€

Prevex omsättning 2017-2021.

Sparar en miljon kg plast per år

Värt att notera är att kvaliteten i vattenlåsen förblir intakt trots den stora andelen återvunnen plast. Detta kan Prevex lova efter att under hela år 2021 ha gjort otaliga testkörningar. Hög kvalitet är naturligtvis ytterst viktigt, eftersom ett läckande vattenlås kan förstöra ett värdefullt kök.

Sammanlagt kommer övergången till återvunnen plast att spara en miljon kilogram ny plast per år. Vattenlåsen är också i framtiden fullständigt återvinningsbara, vilket gör att de kan vara en del av plastens materialkretslopp.

De nya mer miljövänliga vattenlåsen har redan tagits emot med stort intresse bland kunderna. Förutom kvaliteten kommer övriga egenskaper hos vattenlåsen att vara på samma nivå som förut.

Koldioxidneutralitet år 2023

Övergången till produkter av återvunnen plast är ett led i Prevex stora miljösatsningar. Företaget använder sedan tidigare uteslutande el från förnyelsebara energikällor, både vid fabriken i Nykarleby i Finland och vid fabriken i Poznań i Polen. Dessutom tas spillvärmen i produktionen tillvara för att värma fabriksbyggnaden i Nykarleby.

I framtiden planerar Prevex också att byta ut en del av metallkomponenterna i sina produkter mot plastdelar, eftersom livscykelanalyser visar att metallkomponenter ofta har dubbelt högre miljöpåverkan jämfört med plast.

Den här åtgärden och övergången till återvunnen plast kapar tillsammans en tredjedel av Prevex totala miljöbelastning. Företaget planerar att vara koldioxidneutralt år 2023.

Investeringar M€

Prevex investeringar 2017-2021.

Ny enhet i Jakobstad

Samtidigt som det intensiva arbetet med att övergå till återvunnen plast i produktionen pågått, har Prevex fortsatt att växa. Det här har gjort att enheten i Nykarleby har blivit trång, och att Prevex därför sökt nya utrymmen.

Lämpliga utrymmen hittades 20 kilometer bort i Jakobstad, där Prevex etablerat sig under 2021. Monteringslinjerna, lagret och utskeppningen finns numera i Jakobstad, där en fjärdedel av den finska personalen jobbar. Kontor och formsprutning finns kvar i Nykarleby.

Personal

Prevex personal 2017-2021.

Satsningar på arbetssäkerhet

De största utmaningarna under år 2021 var som för så många andra företag tillgången till material och de höjda råvarupriserna – båda effekter av coronapandemin.
När pandemin lättar ser Prevex fram emot att igen kunna ordna gemensamma aktiviteter för personalen. Personalens välmående och arbetssäkerheten är ständigt i fokus, och ett exempel på det är den populära cykelförmånen som infördes 2021.

Ett steg mot förbättrad arbetssäkerhet och högre automation var en ny automattruck som togs i bruk på fabriken i Nykarleby i slutet av 2021. Dessutom gick Prevex under 2021 igenom alla sina maskiner med en extern konsult för att säkerställa att de används på ett tryggt sätt.

Ledningsgruppen

Marko Nylund, Camilla Wikman, Thomas Nyström & Peter Ehrstrand.

Verkställande direktör Marko Nylund, marknadsföringsdirektör Camilla Wikman, ekonomidirektör Thomas Nyström och försäljningsdirektör Peter Ehrstrand

Mikael Gäddnäs, Marcin Kowalski, Filip Jankowski & Krystian Kryskowiak.

Operativ direktör Mikael Gäddnäs, verkställande direktör för Prevex Polen Marcin Kowalski, försäljningsdirektör Filip Jankowski och processägare Krystian Kryskowiak