A man polishing a car.

Mirka

Mirkas snabba återhämtning efter den initiala pandemichocken fortsatte stark under hela 2021. Företaget slog försäljningsrekord månad efter månad och lyckades också knipa nya marknadsandelar.

År 2021 blev ett år av jämn och hög tillväxt för Mirka, då många tidigare försäljningsrekord blev slagna. När coronan plötsligt slog till våren 2020 upplevde Mirka liksom många andra företag en plötslig nedgång i orderingången.

Det räckte ändå inte länge innan marknaden för Mirka hade återhämtat sig. Från och med det tredje kvartalet 2020 har Mirka haft en stark och stigande försäljning som fortsatt hela år 2021. Vad mera är: företaget har inte bara vuxit, utan också lyckats ta marknadsandelar av konkurrenterna. Ett bevis på det är att Mirka också vuxit i sådana kundsegment som påverkats negativt av pandemin, såsom bileftermarknaden.

Redan våren 2021 kunde Mirka se att trenden pekade stadigt uppåt och därefter gick man in för att justera upp budgetar och försäljningsmål.

Omsättning M€

Mirkas omsättning 2017-20121.

Bra rapportering och försäljningsorganisation

Vad är då orsakerna till att Mirka klarat sig så bra under pandemin?

För det första har Mirka samma höga kvalitetskrav på sin rapportering som på sina produkter. Den välutvecklade rapporteringen har gjort att Mirka haft ett sällsynt bra beslutsunderlag närmast i realtid, som gjort det lätt att fatta snabba men samtidigt välgrundade beslut.

För det andra är Mirkas företagsstruktur med försäljningsbolag runtom i världen som gjord för att fungera effektivt också under kristider. Eftersom försäljarna inte jobbar utgående från Finland utan lokalt på respektive marknad, så har de inte i lika hög grad påverkats av lockdowns och reseförbud. Försäljarna var snabba med att genast vara ute hos kunderna så fort restriktionerna gav möjlighet till det.

Ytterligare en orsak till Mirkas snabba comeback är att man i inget skede har sagt upp personal. Det betyder att Mirka har kunnat möta den stora efterfrågan med full kraft så fort marknaden återhämtade sig.

Sist men inte minst har många av Mirkas kundsegment de facto dragit nytta av pandemin. När folk inte kunnat resa har de istället satt sina pengar på att renovera och bygga. Dessutom har de politiska stimulanspaketen satt ytterligare fart på byggandet. Och som bekant behövs det slipmaterial vid byggande och renovering.

Pandemin har förstås också fört med sig utmaningar såsom brist på material och komponenter. Störningarna i världens logistikflöden som följde i pandemins spår har varit en utmaning också för Mirka, och man har fått jobba hårt för att få tag på råmaterial och komponenter.

Personal

Mirkas personal 2017-2021.

Mirkas verksamhetsställen

Karta om Mirkas verksamhetsställen runt världen.

Robotverktyg och företagsköp

Den stora tillväxten under 2021 kom främst från slipmaterialssidan, men också Mirkas enhet för verktyg, Power Tools, har fortsatt att växa. Slipverktygen har varit en av Mirkas framgångsfaktorer de senaste åren, och verktygen har vunnit många priser tack vare sin lätta och ergonomiska design.

I regel är verktygen manuella, men under 2021 kunde Mirka lansera sitt första slipverktyg för robotar, Mirka® AIROS. Robotverktyget är en viktig lansering som kommer att åtföljas av fler sliplösningar för robotar.

Ett annat steg som stärkte Mirkas ställning inom lösningar för industrin var förvärvet av det italienska företaget Urma Rolls. År 2021 blev Urma Rolls ett helägt dotterbolag till företaget Cafro, som Mirka köpte upp år 2017.

Urma Rolls är ett mycket nischat företag som tillverkar korrigeringsverktyg för precisionsslipning. Kraven på korrigeringsverktygen är mycket höga med toleranser på en tusendels millimeter.
Precisionslipningsbranchen där man jobbar med diamantverktyg är på många sätt annorlunda än Mirkas traditionella verksamhet, också om båda handlar om slipning. Mirkas mål är att erbjuda hela portföljen; slipmaterial, polerlösningar och diamantverktyg.

Investeringar M€

Mirkas investeringar 2017-2021.

Digitalisering och arbetarskydd

Pandemin har gett hela världen en snabbskjuts framåt i digitalisering, och det märks också i ändrat köpbeteende hos kunderna. Mirka ligger långt före resten av branschen när det gäller nya digitala försäljnings- och distributionskanaler. Det här tack vare de stora satsningarna företaget gjort på området ända sen 2017. År 2021 var året då Mirka äntligen kunde börja räkna hem satsningarna på e-handel och markandsföringsautomation.

Också satsningarna på arbetarskydd fortsatte under året. Mirka har lyckats hålla mängden covidsmittor på en mycket låg nivå tack vare noggranna säkerhetsrutiner.
En av de stora utmaningarna efter pandemin är hur personalen mår efter att en stor del av den sociala samverkan har fallit bort. Därför gör Mirka nu stora satsningar på att förstärka arbetsgemenskapen och trivseln på jobbet.

Ledningsgruppen

Stefan Sjöberg, Joachim Rännar, Mats Sundell & Jan Torrkulla.

CEO Stefan Sjöberg, Operations Director Joachim Rännar, R&D Director Mats Sundell och Production Director Jan Torrkulla.

Olav Hellman, Simon BLoxham, Nina Nyman & Theo Sakalis.

CFO Olav Hellman, VP Sales Simon Bloxham, Marketing Director Nina Nyman och VP Sales Theo Sakalis.