emergy collecor pipes in Warszawa.

Uponor Infra

Den 1.7.2013 startade Uponor Infra Oy sin verksamhet när KWH-koncernens och Uponor Oyj:s affärsverksamhet för infrastrukturlösningar fusionerades. Uponor Infra Oy har Uponor som majoritetsägare (55,3%) och konsolideras i Uponor som segmentet Infrastruktur. KWH-koncernen äger 44,7 % av aktierna.

Bolaget omsatte 286,8 (252,0) miljoner euro. Rörelseresultatet försvagades något p.g.a. höga råvarukostnader för vilka man inte hann kompensera fullt ut med prisförhöjningar. Positivt var att Uponor Infras försäljningsvolymer växte och att produktmixen förbättrades.

Det allmänna läget påverkar efterfrågan på Uponor Infras viktigaste marknader. Efterfrågan under kommande åren förväntas som helhet vara stabil på huvudmarknaderna.