A cold storage.

KWH Freeze

KWH Freeze har slutfört en serie stora investeringar och är nu egen affärsgrupp inom KWH-koncernen. Företaget har jobbat med digitalisering och för att få ner sitt koldioxidavtryck.

KWH Freeze är Finlands största företag inom fryslagring – nästan hälften av alla frysta livsmedel som konsumeras i Finland passerar via företagets lager i Vanda.
De senaste åren har KWH Freeze vuxit stadigt, tack vare en serie stora investeringar som inleddes år 2018. År 2021 slutfördes den senaste stora utbyggnaden av fryslagret i Vanda, vilket utökade kapaciteten med åtta procent eller 6000 kvadratmeter. Det nya lagret kunde tas i bruk i februari 2022.

Det här betyder att KWH Freeze nu vuxit sig så stort att företaget blivit en egen affärsgrupp inom KWH-koncernen, efter att tidigare ha ingått i affärsgruppen KWH Logistics. De två affärsgrupperna kommer ändå att fortsätta samarbeta till exempel när det gäller marknadsföring och HR.

Omsättning M€

KWH Freeze omsättning 2017-2021.

 

Solpaneler och miljöarbete

Fryslagring är en energiintensiv bransch och de höga elpriserna under slutet av år 2021 gick inte obemärkt förbi för KWH Freeze. Företaget jobbar aktivt med att hitta alternativa energilösningar som samtidigt sänker koldioxidavtrycket. Ett steg i det arbetet var att fördubbla mängden solpaneler på taket till fryslagret i Vanda under 2021. Solkraften från det egna taket uppgår nu till 1,5 MW vilket motsvarar åtta procent av den totala mängden el som företaget använder.

KWH Freeze jobbar också intensivt med att hitta lösningar för att ta tillvara den spillvärme som uppstår vid nedkylningen av lagerbyggnaderna.

Investeringar M€

KWH Freeze investeringar 2017-2021.

Coronapandemins efterverkningar

Precis som många andra företag påverkades KWH Freeze en del av coronapandemin under 2021. Företaget har satt ner mycket energi på att få den dagliga verksamheten att löpa, och för att säkerställa att inte en stor del av personalen är i karantän samtidigt. Det här har också lyckats bra tack vare noggrann planering och stränga interna restriktioner.

Coronan begränsade tyvärr också i viss mån möjligheterna för olika HR-satsningar. En utbildning för förmän kunde ändå hållas och nu då restriktionerna lättat kommer KWH Freeze att satsa på olika evenmang som stärker samvaron och trivseln på jobbet.

Pandemin påverkade fortsättningsvis verksamheten också på andra sätt. På grund av restriktionerna har efterfrågan bland storköks- och restaurangkunderna varit lägre, men det har till stor del kompenserats av ökad efterfrågan i dagligvaruhandeln.

Personal

KWH Freeze personal 2017-2021.

 

Digitalisering och avveckling

Ett annat område där KWH Freeze jobbat intensivt se senaste åren är digitaliseringen av verksamheten. Företaget strävar efter att hela tiden fördjupa samarbetet med sina kunder, vilket bland annat innebär digitala uppkopplingar mellan kunder och lager. Beställningstrafiken är numera så gott som helt digitaliserad och KWH Freeze kan därför flexibelt möta kundernas behov.
Samtidigt som digitaliseringen vinner terräng avvecklas andra områden. En era gick till sin ända under 2021 då KWH Freeze beslöt att stänga sitt lager i Ingå. Lagret byggdes redan 1965, och byggnaden skulle ha krävt alltför stora investeringar för att bli ändamålsenlig för dagens behov. Det här betyder att KWH Freezes hela verksamhet idag är koncentrerad till Vanda.

Ledningsgruppen

Peter Lång, Eija Savela & Mika Halvorsen.

Affärsgruppchef Peter Lång, ekonomidirektör Eija Savela och utvecklingschef Mika Halvorsen

Jari Paasonen, Anu Saari & Jonne Siitari.

Lagerchef Jari Paasonen, IT chef Anu Saari samt IT- och prosesskoordinator Jonne Siitari

Kim Elonen, Anne Turunen & Stefan Thilman.

Riskhantering- och säkerhetschef samt kvalitets- och miljöchef Kim Elonen, huvudbokförare Anne Turunen samt lager- och transportförman Stefan Thilman