KWH:s årsberättelse 2021

Ett familjeägt utvecklingsbolag

Koncernchef Kjell Antus:

Ett år av stark tillväxt

År 2021 blev precis så spännande som vi förväntade oss. Trots att vi nu levt med coronapandemin i över två år är den ännu inte förbi. Däremot har följderna av nya sjukdomsutbrott minskat betydligt och man har lärt sig att leva med och hantera pandemin.

Omsättning 2021

 

Personal 2021

 

KWH:s personal delad i affärsgrupperna.

Nyckeltal 2021

592,8

Omsättning MEUR

69,9

Investeringar MEUR

2 487

Personal

71,3

Rörelseresultat

12 %

Avkastning på bundet kapital

77 %

Soliditet

Mirka

Snabb återhämtning

Mirkas snabba återhämtning efter den initiala pandemichocken fortsatte stark under hela 2021. Företaget slog försäljningsrekord månad efter månad och lyckades också knipa nya marknadsandelar.

KWH Logistics

Ett av de bästa åren någonsin

År 2021 var ett av KWH Logistics bästa år någonsin. De stora investeringar som gjorts de senaste åren har börjat bära frukt, och företaget växte i alla segment.

KWH Freeze

En egen affärsgrupp

KWH Freeze har slutfört en serie stora investeringar och är nu egen affärsgrupp inom KWH-koncernen. Företaget har jobbat med digitalisering och för att få ner sitt koldioxidavtryck.

Prevex

Sparar en miljon kg plast om året

Prevex sparar en miljon kilogram ny plast om året då alla vattenlås i framtiden ska innehålla minst 50 % återvunnen plast. Målet är inget mindre än att skapa de mest hållbara vattenlåsen i världen.

Ladda ner årsberättelsen