2019 – Ett år av investeringar

För KWH-koncernen präglades år 2019 av rekordhöga investeringar, vilka uppgick till 135 miljoner euro. Eftersom en del av investeringarna färdigställs 2020 kommer även årets investeringar att vara höga.

– 2019 blev ett år när vi tog tillvara många nya affärsmöjligheter och byggde en grund för en god tillväxt inför de kommande åren. Trots dessa stora investeringar står vi finansiellt starka, berättar koncernchef Kjell Antus.

Lejonparten av investeringarna, 96 miljoner euro, gjordes i KWH Logistics och utvecklingen av hamnarnas infrastruktur. Mirka var den näst största investeraren, där man bland annat investerade i produktionsanläggningar och nya kontorsutrymmen.

Tillväxten var fortsatt svag inom världshandeln under 2019. Därför växte KWH-koncernens omsättning endast två procent.

– Inför år 2019 hade vi ställt utmanande tillväxtmål. Med tanke på världsekonomins utveckling under året kan vi vara nöjda med att ha nått en tillväxt på 2 %. Vi följer nu noggrant med utvecklingen på våra marknader för att göra anpassningar ifall tillväxttakten avmattas ytterligare, fortsätter Antus.

Kunnig personal i fokus

KWH-koncernen växte med 168 personer i medeltal under 2019. Vid utgången av året hade KWH 2 383 anställda.

Under det gångna året har KWH-koncernen ökat resurserna för HR-funktionerna i alla affärsgrupper. Vi kommer även att fortsätta satsa på våra medarbetares kompetens, genom att erbjuda olika möjligheter till vidareutbildningar.

– Bakom KWH-koncernens framgång står våra engagerade medarbetare. Vi vill därför kunna erbjuda en hållbar och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare känner att de med utgångspunkt i våra verksamhetsprinciper och vår värdegrund kan bidra och utvecklas.

Förmåga att förändra och planera

KWH-koncernen fyllde 90 år i augusti 2019. Koncernen uppmärksammade detta bland annat med jubileumsboken ”KWH 90 år – Den ständiga förändringen”. Där beskrivs hemligheten bakom KWH:s framgång som är förmågan att anpassa sig till förändringar i omvärlden och att planera långsiktigt.

– Även idag så bör vi anpassa oss till förändringar i omvärlden. Vi ser framför oss stora förändringsvågor som är en följd av digitaliseringen och den kommersiella och tekniska utvecklingen.

Som ett led i att följa med utvecklingen, förnyade KWH-koncernen sin värdegrund under 2019.

– Vi vill skapa tillväxt, stabilitet och framtidstro i vår verksamhet med målet att vara ett internationellt framgångsrikt familjebolag. Vår värdegrund bygger på ett mycket nära samarbete med våra kunder och att vi tillsammans med dem skapar nya innovativa lösningar, betonar Antus.

Du kan läsa mera om KWH-koncernen genom att bekanta dig med vår nyaste årsberättelse.