KWH-koncernen är ett Framgångsföretag 2016–2020

KWH-koncernen är ett av de företag som i en professionell finansiell analys har visat sig prestera bättre än sina konkurrenter – under fem år i rad!

Identifiering av Framgångsföretag

Blå stämpel med text Framgångsföretag 2016-2020.Alma Talent Tietopalvelut analyserar årligen de finländska företagens framgång med hjälp av justerade finansiella rapporter. Ett företagsframgång mäts i ekonomiska resultat på sex olika områden. För varje område får företaget poäng enligt sin egen storleksklass, och jämförs både med alla företag i databasen Alma Talent Information Services samt med andra företag inom företagets egen bransch.

Framgången mäts både i finansiell risk och i finansiell framgång. Den finansiella risken stiger rejält för företag med mindre än 30 poäng och är betydligt lägre för företag med mer än 50 poäng. KWH-koncernen fick 73 poäng i analysen. Certifikatet förutser också företagets framtida framgång. Förmågan att indikera framtida framgång skiljer analysens användbarhet i jämförelse med ett traditionellt kreditbetyg.

Många saker påverkar framgång

Framgång bygger på flera olika områden: skicklig affärsledning, dedikerad personal, effektiva processer och kundförståelse.

– Det gläder mig att vi har lyckats vara ett Framgångsföretag fem år i rad, trots att endast 2 % av de finska företagen hör till Kestomenestyjät, säger koncernchef Kjell Antus.

– Vi skulle inte ha lyckats med detta utan kompetent och engagerad personal, skicklig ledning och lojala kunder.

<a href=”https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/menestyjat/01830065″><img src=”OSOITE” alt=”KWH-koncernen- Yhteystiedot, Y-tunnus ja asiakirjat – Kauppalehden Yrityshaku” title=”KWH-koncernen – Yhteystiedot, Y-tunnus ja asiakirjat – Kauppalehden Yrityshaku” /></a>