Ensimmäinen konsernitason vastuullisuusraportti

KWH-yhtymä on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Se kattaa KWH-yhtymän ja sen kaikkien liiketoimintaryhmien yhtiöt. Raportti koskee vuotta 2022.

KWH-yhtymän vastuullisraportointi alkoi olennaisuusanalyysillä, jonka avulla tutkimme, mihin kestävän kehityksen osa-alueisiin vaikutamme eniten ja mitkä niistä heijastavat sidosryhmiemme odotuksia ja vaatimuksia. Analyysin tuloksena syntyi koko konsernin yhteinen vastuullisuusstrategia, joka sisältää oleellisimmat tavoitteemme toiminnan kestävyydelle.

– Vuoden 2023 aikana jatkamme strategiamme toteuttamista uuden vastuullisuuskäsikirjamme avulla. Vuoden 2022 vastuullisuusraportti antaa pohjan vastuullisuustyömme kehityksen seuraamiselle tulevina vuosina, selventää talousjohtaja Carl-Magnus Tidström.

Analyysin perusteella KWH-yhtymä panostaa jatkossa erityisesti aktiiviseen omistajuuteen ja vastuullisuuden toteuttamiseen konsernin yrityksissä, kiertotalouden edistämiseen innovaatioiden ja vihreän tekniikan avulla sekä ilmastovaikutusten ja energiankäytön pienentämiseen edelleen.

– Liiketoiminnan vastuullinen kehittyminen on edellytys sille, että konsernimme yritykset ovat tulevaisuudessakin kilpailukykyisiä ja pitkällä tähtäimellä yhä kannattavampia, Tidström toteaa.

Vastuullisuusraportti on tehty 1. tammikuuta 2022 ja 31. joulukuuta 2022 välisenä aikana GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Jatkossa raportti julkaistaan vuosittain. Tiedon keruussa ja raportoinnissa on avustanut vastuullisuusraportointiin erikoistunut konsulttiyritys Ethos Ruotsista.

Lue vastuullisuusraportti pdf-muodossa.