Ennätysvuosi toimintaympäristön haasteista huolimatta

Vaikka vuosi 2022 toi mukanaan paljon haasteita, KWH-yhtymän liikevaihto ja tulos nousivat korkeimmalle tasolleen yrityksen historiassa. Vuoden aikana investoitiin myös liiketoiminnan vastuullisuuteen kestävän kehityksen näkökulmasta.

Maailmanlaajuinen raaka-aine-, materiaali-, komponentti- ja rahtikonttipula tekivät liiketoimintaympäristöstä haastavan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan pahensi tilannetta, joka laajeni energiakriisiksi ja kohoavaksi inflaatioksi. Vaikka toimintaympäristö oli vaativa, konsernin liikevaihto nousi 619,0 (592,8) miljoonaan euroon ja liiketulos 73,7 (71,3) miljoonaan euroon.

Konsernin liikevaihdosta Mirka muodosti 63 % (60 %), KWH Logistics 28 % (31 %), Freeze 4 % (4 %) ja Prevex (KWH Invest) 5 % (6 %). Mirka vahvisti asemiaan automatisaation ja robotiikan saroilla hankkimalla hiontarobotiikkaan erikoistuneen Flexmill Oy:n Nurmijärveltä. Automatisaatio ja tekoäly vauhdittavat tulevaisuuden kehitystä, jossa robotiikan merkitys hioma-alalla on iso.

Toiminnan kasvu näkyi myös konsernin keskimääräisessä henkilöstömäärässä, joka lisääntyi 125 hengellä. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 2 554 (2 524) henkilöä, joista 822 (799) ulkomailla. Konsernin bruttoinvestoinnit pysyivät suurin piirtein samassa kokoluokassa kuin edellisenä vuonna ollen 64,2 (69,9) miljoonaa euroa.

Kjell Antus.– Olemme jatkaneet liiketoiminta-alojemme vahvistamista mm. palkkaamalla ihmisiä, joilla avainosaamista ja erikoisasiantuntemusta. Olemme jatkaneet myös etätyömallin kehittämistä samalla, kun olemme panostaneet yrityskulttuuriin sekä vahvistaneet yhteenkuuluvuuden tunnetta, kertoo konsernijohtaja Kjell Antus.

Huomio vastuullisuudessa

Maailmanlaajuiset aloitteet, kuten Pariisin sopimus ja kestävän kehityksen tavoitteet määrittävät maailmalle selkeän tulevaisuudenohjelman. Euroopan tasolla on nähtävissä yhä tiukempia aloitteita, joissa yrityksille asetetaan entistä kovempia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Ne koskevat myös KWH-yhtymää.

– Huolehtiaksemme KWH-yhtymän pitkän tähtäimen kilpailukyvystä analysoimme vuoden 2022 aikana, mihin kestävän kehityksen osa-alueisiin vaikutamme eniten, ja mitkä heijastavat sidosryhmiemme odotuksia ja vaatimuksia. Sen tuloksena syntyi konsernin yhteinen vastuullisuusstrategia. Tänä vuonna jatkamme uuden strategiamme toteuttamista.

Vuosi 2023 jatkunee maailmantilanteen takia haastavana ja vaatii nopeaa reagointia toimintaympäristön mahdollisesti muuttuessa.

– Koska kysyntänäkymät ovat epävarmemmat, keskitymme tänä vuonna tuloksen ja kassavirran turvaamiseen. Tämä strategia yhdistettynä vakavaraisuuteemme antaa meille tilaa laajentua, investoida uusiin projekteihin, hankkia uusia yrityksiä ja kohdata mahdolliset haasteet, Antus toteaa.

Lue KWH-yhtymän vuosikertomus 2022.