Vuosikatsaus 2022

Konsernijohtaja Kjell Antus:

Vastuullisuus painopisteenä

Maailmanlaajuisesta epävarmuudesta huolimatta olemme sopeutuneet ja tehneet edelleen hyvää tulosta.

Liikevaihto

Henkilöstö

Avainluvut 2022

619,0

Liikevaihto MEUR

60

Investoinnit Suomeen MEUR

2 612

Henkilöstö

73,7

Liiketulos MEUR

78 %

Omavaraisuusaste %

Meidän täytyy rakentaa tulevaisuuden sopeutumiskykyä

Mirka

Tulevaisuudessa tarvitaan joustavampia prosesseja, pidempää ennakointia ja suurempia varastoja.

Ennätysvuosi maailman mullistuksista huolimatta

KWH Logistics

Uskon, että suuret vaihtelut tarjonnassa, kysynnässä ja kustannuksissa ovat uusi normaali.

Paluu normaaliin

KWH Freeze

Meille suuri kestävän kehityksen asia on hukkalämmön hyödyntäminen.

Ennätyssuuri kiinnostus kierrätystuotteitamme kohtaan

Prevex

Vuoden lopussa kaikki tuotteemme sisälsivät jo 45 % kierrätysmuovia.

Kestävä kehitys

Vuonna 2022 KWH-yhtymä laati aktiivista omistajuutta koskevan vastuullisuusstrategian.

KWH-yhtymän liiketoimintastrategiana on olla selkeä ja pitkäjänteinen omistaja, joka luo lisäarvoa liiketoimintaryhmissään ja luo menestyksekkäitä rakenteita. Kestävään kehitykseen liittyvän työn nivominen osaksi konsernia on edellytys tytäryhtiöiden pitkän aikavälin arvonnousulle.

Lataa vuosikatsaus 2022