Vi är Finlands 80:e största arbetsgivare

KWH-koncernen har stigit tio placeringar i tidningen Talouselämäs lista över de 100 största arbetsgivarna. Nu är koncernen på plats 80 i statistiken.

Den största ökningen av antalet anställda har skett inom KWH-koncernens största affärsgrupp, Mirka, som ökade sin personalstyrka med 142 personer under 2021. Det genomsnittliga antalet anställda i KWH-koncernen som helhet var 2 487 år 2021, varav Mirka hade 1 549 anställda. I Finland hade KWH-koncernen 1688 anställda.

KWH-koncernen har haft en stark tillväxt under de senaste åren. År 2017 hade företaget 1 729 anställda och rankades som nummer 100 på Talouselämäs lista.

KWH-koncernens personalutveckling 2017-2021.
KWH-koncernens personal 2017-2021.

Antalet anställda förväntas fortsätta att öka. Mirka rekryterar till exempel för närvarande ett stort antal IT-specialister.

Kjell Antus.– Vi är inne i en stark tillväxtfas och för att förverkliga våra planer har vi ett behov av att rekrytera ytterligare ca. 100 personer under året i Österbotten och övriga Finland. Personalen är en central resurs inom våra företag och vi vill fortsätta vara en föregångare inom våra verksamhetsområden. Detta är också anledningen till att vi satsar resurser på personalens kompetens och trivsel, säger koncernchef Kjell Antus.

Listan över Finlands 100 största arbetsgivare baserar sig på uppgifter som Talouselämäs redaktion har samlat in om de största företagen i Finland år 2021. Arbetsgivare från den offentliga sektorn ingår inte. Den senaste statistiken publiceras i Talouselämäs nummer 28 (19.8.2022).