Utnämning: en ny värd till Keppo gård

Jens Lax har utnämnts till värd på Keppo gård i Jeppo fr.o.m. 1.8.2022.

Jens Lax.Han ansvarar för Keppo gårds bokningar och tar hand om gästerna samt deltar även i övrig löpande verksamhet på gården. Hans förman är Karl Nylund. Keppo gård används i KWH-koncernen för möten, representation och inkvartering för gäster som besöker koncernen och dess dotterbolag.