Rauanheimo utvidgar verksamheten i Hangö hamn

Oy M. Rauanheimo Ab har undertecknat ett intentionsavtal med Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab om att starta ett långsiktigt samarbete.

Den gemensamma målsättningen är att långsiktigt utveckla Koverhar hamn, som hör till Hangös hamn, och dess verksamhet för såväl transito- som inrikestrafik för olika produktsegment. Målsättningen är att inleda storskalig bulkhantering samt därtill hörande skeppningar via Koverhar under hösten 2019 och att under de första 12 månaderna hantera ca. 1,5 miljoner ton bulkvaror.

Rauanheimos verksamhet växer i snabb takt och för 2019 förväntas omsättningen vara ca 140 miljoner euro och godshanteringen 11,6 miljoner ton. Utvidgningen till Koverhar är en del av Rauanheimos målmedvetna utvecklingsstrategi. Hangö hamn är Finlands sydligaste hamn med snabba förbindelser till Mellaneuropa, Ryssland och till alla delar av Finland. Koverhar hamn blev en del av Hangö hamn 2014 och dess yta är över 600 ha. Hamnen har utmärkta förbindelser för bulklaster till hela världen.

Rauanheimos systerbolag Stevena har verkat i Hangö hamn sedan 2004 och har etablerat där en stark position. Stevena är verksamt speciellt i Västra hamnen, men fungerar även i Koverhar. Stevena tar hand om cirka 40% av volymen i Hangö hamn. Intentionsavtalet har ingen effekt på dess verksamhet. Stevena fortsätter att betjäna sina kunder på samma sätt som tidigare.