Prevex förstärker sina positioner i Europa

Prevex Group köpte det familjeägda företaget Winkiel i Polen år 2016 och har sedan det förberett sitt polska förvärv på en nystart. Genom att byta Winkiels namn till Prevex Poland, markerar företaget nu en slutförd omstrukturering i Polen, liksom en enad och internationell organisation inom Prevex.

Framöver säljes alla Winkiels produkter i Prevex namn. I praktiken innebär detta ett förnyat produktutbud för den polska fabriken, där framför allt vattenlåsen ersätts med motsvarande eller bättre vattenlås från Prevex.

– Då våra två produktionsenheter nu är mer synkroniserade och fokuserade på våra huvudprodukter, kan vi nå ännu större marknadsandelar i Europa, säger Mikael Lillvik, VD på Prevex Group.

Läs mera på Prevex hemsida.