Mirka lanserade två nya slipmaterialsfamiljer

Mirka lanserar två nya slipmaterial som har tillverkats med den senaste beströningsteknologin.

Idag introducerade Mirka två nya slipmaterialsfamiljer, Mirka Iridium® och Novastar ™, över hela världen. De nya pappers- och filmbaserade slipmaterialen är premiumprodukter för bileftermarknaden, trä- och kompositindustrin, inklusive marin- och fordonsindustrin. Iridium och Novastar finns tillgängliga över hela världen från och med september.

Enligt Stefan Sjöberg, VD för Mirka Ltd, kommer år 2018 att bli ett landmärke för pappers- och filmslipmaterial:

– Iridium och Novastar är inte bara en förbättring av våra tidigare produkter. Vi har verkligen försökt att omdefiniera tillverkningstekniken för slipmaterial.

De parallellt utvecklade slipmaterialen är likadana – men inte samma.

– Båda har en unik dammavvisande yta som inte täpps, så kornen hålls vassa länge. Det här är nyckeln till toppresultat. Vi har gjort mer än 300 fälttester världen över i början av året för att verifiera kundvärdet och resultaten var mycket positiva. Hastigheten, effektiviteten, livslängden och dammutsuget är utmärkt, säger Sjöberg.

Läs mera på Mirkas hemsida.