Framgångsföretag 2018 -certifikatet till KWH-koncernen

KWH-koncernen har igen erhållit Kauppalehtis Framgångsföretag-certifikat. Koncernen fick 80/100 poäng i Balance Consultings analys och därmed klassificeringen A (utmärkt).

Utifrån jämförelserna av nyckeltalen placerar koncernen sig hos de bästa både bland samtliga finska företag och inom sin egen bransch. Analysen baserar sig på 2017 års bokslutsinformation.

Balance Consultings företagsklassificering mäter företagets ekonomiska prestation i jämförelse med andra företag. Företaget analyseras utifrån sex ekonomiska delområden; tillväxt, lönsamhet, resultat, likviditet, soliditet och förmåga att bära risk. KWH-koncernen lyckades igen i synnerhet bra i delområdet soliditet.