KWH Logistics får en ny affärsgruppschef på våren

Den nuvarande affärsgruppschefen för KWH Logistics och verkställande direktören för Oy Backman-Trummer Ab, Hannu Uusi-Pohjola, går i pension fr.o.m. den 1.5.2021. Skogsbruksingenjör, MBA, Joakim Laxåback har utnämnts till hans efterträdare.

Hannu Uusi-Pohjola.
Hannu Uusi-Pohjola

Laxåback ska fortsätta Uusi-Pohjolas goda arbete. Han har utnämnts till KWH Logistics affärsgruppschef och VD för Oy Backman-Trummer Ab samt till medlem i KWH-koncernens ledningsgrupp. Utnämningen träder i kraft fr.o.m 1.3.2021.

Joakim Laxåback har varit i koncernens tjänst sedan år 2002 och senast som VD för bolagen Rauanheimo, Adolf Lahti, Otto Rodén och Jalander. Han kommer att lämna VD-skapet för dessa bolag under våren 2021. Rekryteringsprocessen med att hitta efterträdare har påbörjats.

Joakim Laxåback.
Joakim Laxåback

KWH Logistics hör till KWH-koncernen och är en av våra tre affärsgrupper. KWH Logistics är en av Finlands ledande och snabbast växande tjänsteleverantörer inom logistikbranschen. Den betjänar sina kunder inom fyra affärsenheter till vilka hör 10 specialiserade företag. Affärsenheterna är Port Logistics, Industrial Services, Freight Forwarding och Cold Storage.