Personaländringar på KWH Logistics

Det sker stora ändringar i ledningen av KWH Logistics under våren.

Joakim Laxåback.Skogsbruksingenjör, MBA Joakim Laxåback har från början av mars börjat som en ny chef för affärsgruppen KWH Logistics och verkställande direktör för Oy Backman-Trummer Ab. Samtidigt blev han medlem i KWH-koncernens ledningsgrupp. Han har tidigare varit verkställande direktör för M. Rauanheimo och Adolf Lahti Yxpila. Hans företrädare Hannu Uusi-Pohjola går i pension den första maj. Uusi-Pohjola tackar sin arbetsgemenskap:

– Under min 17-årig karriär på KWH Logistics har det hänt mycket. Jag vill tacka alla för intressanta och givande arbetsår i KWH-koncernens tjänst.

Pekka Pöllänen.Också Adolf Lahti Yxpila har fått en ny verkställande direktör från och med den 1 mars. Skogsbruksingenjör (YH) Pekka Pöllänen har tidigare arbetat som områdeschef vid Adolf Lahti. Samtidigt blev han medlem i affärsgruppen KWH Logistics ledningsgrupp. Pöllänen har arbetat vid Adolf Lahti sedan 2017. Före det hade han en lång karriär i UPM Kymmene Metsä.

Tero Kosonen.Diplomingenjör (TKK) Tero Kosonen börjar som M. Rauanheimos nya verkställande direktör den 1 juni. Samtidigt blir han även medlem i KWH Logistics ledningsgrupp. Kosonen har arbetat vid VR Group Ab sedan 2001, senast som chef för försäljning och marknadsföring och tidigare som planeringsdirektör.

KWH Logistics hör till KWH-koncernen och är en av våra tre affärsgrupper. KWH Logistics är en av Finlands ledande och snabbast växande tjänsteleverantörer inom logistikbranschen. Den betjänar sina kunder genom fyra affärsenheter bestående av 10 specialiserade företag. Affärsenheterna är Port Logistics, Industrial Services, Freight Forwarding och Cold Storage.