KWH-koncernen fortsätter att växa

År 2017 har betytt stark tillväxt för KWH-koncernen. Tillväxten innebär också ett behov av nya personalresurser och nya kompetenser. KWH-koncernen som helhet har anställt över 100 personer sedan årets början och personalantalet närmare sig nu 2000 personer.

Mirka, med produktion av slipmaterial och -produkter i Jeppo, Oravais, Jakobstad och Karis har rekryterat personal flera gånger under året. Även Nykarlebybaserade Prevex, som tillverkar vattenlås liksom logistikbolagen Backman-Trummer och deras dotterbolag runt om i Finland har anställt personal till olika funktioner.

– Såväl världsekonomin som Finlands ekonomi växer äntligen. Vi har under många år medvetet satsat på personal-, kompetens- och produktutveckling och förberett oss på tillväxt. Nu är det dags att få nytta av satsningarna, berättar koncernchef Kjell Antus.

– Samtidigt är det viktigt att vi säkerställer att vi har de rätta resurserna med tanke på det framtida affärslivet som präglas av digitalisering och snabb teknisk utveckling. Därför kommer vi att fortsätta rekrytera.