KWH – en koncern i ständig förändring

De flesta företag i Finland överlever inte sin femårsdag, men KWH-koncernen fyller 90 år den 28.8.2019. Bakom framgången ligger förmågan att anpassa verksamheten efter förändringar i omgivningen, en kombination av att avsluta sådan verksamhet som inte längre fungerar och att satsa på nya nischer med potential.

Under sin 90-åriga historia har KWH-koncernen varit med i många branscher. Under denna tid har koncernen köpt, sålt, utvecklat och avvecklat ca. 150 företag. De viktigaste branscherna i historien har varit trävaruhandel, pälsdjur, tillverkning av plaströr, -mattor och -folier, klädindustri samt tryckeriverksamhet. Idag består KWH-koncernen av tre affärsgrupper; Mirka som producerar slipprodukter, KWH Logistics som erbjuder logistiktjänster och fryslagerverksamhet samt Invest som innefattar Prevex som är specialiserad på vattenlås samt strategiska investeringar, däribland 45 % ägoandel i Uponor Infra. Förutom i Österbotten finns verksamhet även i många av Finlands hamnstäder samt utomlands med tillverkning i Italien och Polen.

Pärm av KWH-koncernens 90-årsjublieumsbok.
Boken KWH 90 år – Den ständiga förändringen har skrivits av Anna Jeanne Söderlund.

KWH:s styrka ligger i koncernstrukturen, där koncernledningens uppgift är att se till hela koncernens och inte bara till enskilda bolags bästa. Strukturen gör att man kan ha en mycket långsiktig strategi, och satsa mer pengar i utveckling än de flesta andra bolag skulle våga göra.

– Vår strategi har alltid varit att långsiktigt utveckla de bolag vi äger. Utvecklingen har finansierats med intäkterna från andra verksamheter som för tillfället gett bra avkastning. Vi tänker alltså mycket långsiktigt – vårt kvartal är 25 år, säger Henrik och Peter Höglund som i olika roller har styrt koncernen sedan 1970-talet.

Dagen firas i arbetets tecken i hela koncernen både i Finland och utomlands. För att fira dagen har man publicerat en jubileumsbok som delas ut bl.a. åt alla anställda. Boken heter Den ständiga förändringen och beskriver de stora strukturella förvandlingar som KWH-koncernen gått igenom med tyngdpunkt på de senaste 30 åren. Årsdagen uppmärksammas också genom att bjuda hela personalen på kaffe och tårta.