Ny värdinna till Keppo Gård

Anna Aromäki har utnämnts till värdinna på Keppo Gård i Jeppo fr.o.m. 23.9.2019.

Hon ansvarar för Keppo Gårds bokningar och beläggningsövervakning samt deltar även i övrig löpande verksamhet på gården. Hennes förman är Karl Nylund. Keppo Gård används i KWH-koncernen för möten, representation och inkvartering för gäster som besöker koncernen och dess dotterbolag.

Anna Aromäki