Finlands Starkaste Platina -certifikatet har tilldelats KWH-koncernen

KWH-koncernen hör fortsättningsvis till Finlands Starkaste företag i Suomen Asiakastietos kreditklassificering. Därför har vi tilldelats Finlands Starkaste Platina -certifikatet med den bästa AAA (utmärkt) -klassificeringen.

Bara cirka ett av nio finländska företag uppfyller de kriterier som Finlands Starkaste -certifikatet ställer. Dessutom beviljas Platina-certifikatet endast till företag vars Rating Alfa kreditklassificering har varit AA+ eller AAA i minst tre år i följd. Vi har fått klassificeringen i hela sjutton år, sedan 2007. Bara cirka 2 % av företag med Rating Alfa -klassificering får vitsordet AAA.

Finlands starkaste Platina -logo.Certifikatet är ett bevis på KWH-koncernens solida utveckling sedan många år. Som grund för kreditklassificeringen fungerar företagets ekonomiska nyckeltal, positiv bakgrundsinformation samt ett gott betalningsbeteende. En hög kreditklassificering visar våra intressenter att vi är en trovärdig samarbetspartner. Exempelvis har företag med betyget AAA eller AA+ en betalningsrisk på endast 0,6 % under de kommande 12 månaderna, jämfört med 67,5 % för de företag som är i de två lägsta ratingklasserna.

Klassificeringen utdelas av Suomen Asiakastieto Oy. Klassificeringen omfattar mer än 700 000 FO-nummer. Skalan har sju nivåer: C (medel), B (dålig), A (rimlig), A+ (rimlig+), AA (bra), AA+ (bra+), AAA (utmärkt).