KWH:s årsberättelse 2020

Familjeägt utvecklingsbolag

KONCERNCHEF KJELL ANTUS:

Aktivt ledarskap och flexibel organisation

Efter en stark inledning på året svängde Covid-19 upp och ner på världen och våra marknader under våren. Det utlystes lockdowns och detta ledde till stiltje i vår försäljning i många länder. Restriktioner och begränsade möjligheter att träffa kunder gjorde att vi hamnade att överge årets tillväxtmål. Efter vårens djupdykning återhämtade sig våra verksamheter starkt under andra halvan av 2020 och till slut blev omsättningsminskningen endast två procent på årsnivå.

Omsättning

Graf om omsättningen på KWH-koncernen.

Personal

Graf om personalen på KWH-koncernen.

Nyckeltal

501,3

Omsättning M€

85,8

Investeringar M€

2 300

Personal

42,7

Rörelseresultat M€

10,8 %

Avkastning på bundet kapital

78 %

Soliditet

Snabb återhämtning med försäljningsrekord

Mirka

Mirkas största investeringar år 2020 gick till digitalisering, framförallt i form av bygget av en ny digital kundplattform.

Fortsatta investeringar och etablering på nya orter

KWH Logistics

För att kunna växa har KWH Logistics genom årens lopp genomfört stora investeringar. De rekordstora investeringarna som påbörjades 2019 slutfördes till stor del under 2020.

Fortsatta satsningar på hållbarhet

Prevex

Prevex fortsatte under 2020 det ambitiösa miljöarbete som inletts under tidigare år. En värmepump tar numera tillvara spillvärmen från produktionen, vilket sparar 800 MWh energi årligen.

Ladda ner årsberättelsen