Trukki ja varastohyllyjä.

KWH Freeze

Ett stabilt och jämnt år

Efter några turbulenta år med stora investeringar, pandemi och skenande energipriser kan jag konstatera att år 2023 blev ett stabilt år för KWH Freeze. Vi har i fem års tid gjort stora investeringar i våra lager och kunde nu dra full nytta av dem. Volymerna var jämna och stabila och under 2023 stabiliserade sig också energipriserna och kom ner från de skenande nivåer de varit på året innan. Det här är förstås glädjande för oss som jobbar i en sällsynt energiintensiv bransch.

Den stora investeringsboomen ligger nu bakom oss och som bäst har vi inte några konkreta utbyggnadsplaner, men vi förbereder oss ändå långsiktigt för nya satsningar i framtiden. För att bädda för kommande investeringar har vi säkrat vissa markområden i närheten av våra lager i Vanda.

Peter Lång.KWH Freeze har redan en längre tid haft utmaningar med att hitta arbetskraft, framförallt under vårens och sommarens högsäsong. På den punkten lyckades vi ändå mycket bra i fjol tack vare nya rekryteringskanaler. Vi har också lyckats hålla en bra kvalitet på vårt arbete, vilket syns i nöjda kunder och stabila resultat i personalenkäter. Personalens kompetensutveckling var ett särskilt tyngdpunktsområde ifjol.

Den stora hållbarhetsfrågan för oss på KWH Freeze anknyter till vår energianvändning, och handlar om hur vi ska kunna ta tillvara den spillvärme som uppstår i vår kylprocess. Vi har sökt en lösning på frågan i över tio år och det är med glädje jag kan konstatera att vi tog ett stort kliv framåt på den här punkten år ifjol. Förhoppningsvis kan vi presentera de konkreta planerna under 2024. Vårt slutliga mål är att bli koldioxidneutrala och vi är nu närmare det målet än någonsin tidigare.

Peter Lång
Affärsgruppschef, KWH Freeze

KWH Freeze – störst inom fryslagring

  • Fryslagringsjätte. KWH Freeze är Finlands största företag inom fryslagring. Nästan hälften av alla frysta livsmedel som konsumeras i Finland passerar företagets lager i Vanda.
  • Stora investeringar. De senaste fem åren har KWH Freeze vuxit stadigt tack vare stora investeringar i utökad kapacitet.
  • Digitalisering. Verksamheten är långt digitaliserad och kundernas IT-system är integrerade i KWH Freezes IT-system. Det möjliggör automatiserade leveranser och lagersaldon i realtid.
  • Flexibilitet för kunderna. De största kundgrupperna utgörs av partihandeln, olika aktörer inom livsmedelsbranschen samt importörer av frysta livsmedel. Många frysta livsmedel är typiska säsongsprodukter, vilket innebär att KWH Freeze ger sina kunder en möjlighet till stor flexibilitet i fråga om volymer.

Nyckeltal

KWH Freeze omsättning 2023.

KWH Freeze personal 2023.

KWH Freeze investeringar 2023.

Ledningsgrupp

Eija Savela.

Eija Savela, ekonomidirektör

Mika Halvorsen.

Mika Halvorsen, utvecklingschef

Anu Saari.

Anu Saari, IT-chef

Jonne Siitari.

Jonne Siitari, IT- och processkoordinator

Kim Elonen.

Kim Elonen, riskhantering- och säkerhetschef

Anne Turunen.

Anne Turunen, huvudbokförare

Jari Paasonen.

Jari Paasonen, lagerchef

Stefan Thilman.

Stefan Thilman, lager- och transportförman