Nuori mies asentaa vesilukkoa.

Prevex

Världens mest miljövänliga vattenlås

År 2023 var året då de stora satsningar vi gjort på hållbarhet de senaste åren äntligen började ge konkret utdelning. Gensvaret från marknaden var stort och resulterade i många kundbesök och också flera betydande nya affärer. Det är glädjande att se att marknaden verkar ha mognat i snabb takt och att hållbarhet är något som efterfrågas.

När vi gav oss ut på vår hållbarhetsresa var tre saker klara från början: priset på produkterna skulle inte höjas, vi skulle inte pruta på kvaliteten, och sist men inte minst skulle vi göra insatserna där de har störst effekt. Den sista aspekten är orsaken till att vi inte gick in för en särskild grön produktlinje, utan istället beslöt att införa återvunnen plast som råvara i alla våra produkter. Under 2023 var andelen återvunnet råmaterial redan uppe i 55 procent i medeltal.

Att vi lyckades höja andelen återvunnen plast snabbare än vi förutsett ledde till att våra relativa koldioxidutsläpp minskade mer än förväntat – med 37 procent jämfört med år 2018. En viktig milstolpe nåddes också då vår operativa verksamhet (där råmaterialet inte räknas in) blev koldioxidneutral under 2023.

Marko Nylund.Det vi lärt oss under resans gång är att man behöver justera målen då man får ny kunskap. Vårt långsiktiga mål är att fortsätta höja andelen återvunnen plast i produkterna, men under 2024 fokuserar vi mest på att fasa ut bly ur vår produktion. Dessutom satsar vi på att utveckla plastfria förpackningar.

Forskning och utveckling kombinerat med hög automationsgrad har alltid varit viktigt för Prevex. Det är en orsak till att vi under 2023 koncentrerade all tillverkning till Finland och stängde ner vår fabrik i Polen. Nu producerar vi samma omsättning med betydligt färre anställda.

En glad nyhet från produktionen ifjol var att vi drastiskt lyckades få ner antalet olyckor i arbetet. Det är inga konstigheter som ligger bakom resultatet utan ett enträget, systematiskt och omfattande arbetsskyddsarbete.

Byggbranschen befann sig i en djup lågkonjunktur under 2023 och det har förstås påverkat åtgången av vattenlås. Men också av den här orsaken är jag extra glad att vi kommit så långt i vårt hållbarhetsarbete, eftersom det gett oss nya kunder och möjligheter vi annars inte hade fått. Det är lätt att se på framtiden med tillförsikt då vi har ett unikt erbjudande till marknaden.

Marko Nylund,
Vd, Prevex

Prevex – unika och hållbara vattenlås

  • Tillverkning i Finland: Prevex är ett av få företag i världen som är specialiserat på vattenlås för kök och badrum. Alla produkterna tillverkas i Finland.
  • Smarta egenskaper: Vattenlåsen kombinerar många smarta egenskaper såsom att de är flexibla, utrymmesbesparande och lätta att rengöra. I nära samarbete med kunderna utvecklas också unika skräddarsydda vattenlås.
  • Hållbarhet i fokus: De senaste åren har Prevex satsat stort på hållbarhet och är överlägsen branschledare inom området.
    ○ Företagets produkter innehåller 55 % återvunnet råmaterial.
    ○ All energi som företaget använder har redan länge varit utsläppsfri.
    ○ År 2023 uppnådde Prevex operativ koldioxidneutralitet.

Nyckeltal

Prevex omsättning 2023.

Prevex personal 2023.

Prevex investeringar 2023.

Ledningsgrupp

Camilla Wikman.

Camilla Wikman, marknadsföringsdirektör

Sasha Laitinen.

Sasha Laitinen, ekonomidirektör

Peter Engstrand.

Peter Engstrand, försäljningsdirektör, Business Development

Filip Jankowski.

Filip Jankowski, försäljningsdirektör

Mikael Gäddnäs.

Mikael Gäddnäs, operativ direktör