Mirka

Oförutsägbarhet är det nya normala

De senaste åren har världen präglats av stor oförutsägbarhet och år 2023 var inget undantag på den punkten. Nu när året är till ända kan vi ändå se att det sist och slutligen blev ett riktigt bra år för Mirka, också om marknaden var långsam och skakig, framförallt på grund av lågkonjunkturen inom byggbranschen.

Från oktober 2023 har vi igen varit uppe i normala försäljningsnivåer, och eftersom vi sedan gammalt vet att vi reagerar på konjunkturförändringar snabbare än de flesta vågar jag tro att detta vittnar om en bestående vändning. En glädjande sak är att de störningar som coronapandemin skapade i leveranskedjorna äntligen börjar vara över, vilket lett till att vi kunnat frigöra kapital genom att ha mindre lager och därigenom förbättra lönsamheten.

På hållbarhetsområdet tog vi stora steg framåt ifjol. Den nya energieffektiva och miljövänliga tillverkningsprocessen för slipmaterial är nu i full användning och står redan för en betydande del av produktionsvolymerna. Andra framsteg inom hållbarhetsområdet var att fabriken i Jakobstad blev koldioxidneutral tack vare jordvärme och solpaneler. Vi tog också beslut om att bygga en solpark vid fabriken i Jeppo.

Det kanske viktigaste arbetet på miljöområdet pågår dock i de två projekt som Mirka driver och som delfinansieras av Business Finland. Inom det så kallade SHAPE-projektet undersöker vi bland annat möjligheterna inom cirkulär ekonomi. Vi har satt som mål att 70 procent av våra produkter ska vara cirkulära eller komposterbara före år 2035 – ett tufft mål, men arbetet pågår med full styrka. 

Det så kallade CIGMA-projektet går i sin tur ut på att utveckla cirkulära processer för att dels tillverka nya keramiska slipkorn, och dels separera använda slipkorn från de övriga materialen i produkterna, för att kunna återanvända dem. Här går miljöåtgärderna hand i hand med affärsnyttan, då slipkornen är det dyraste råmaterialet vi använder. Planen är att före slutet av år 2025 ta i bruk en anläggning för ändamålet.

Hållbarhet handlar inte bara om åtgärder för miljön, utan det inbegriper också socialt företagsansvar. Ett bra exempel på det är den kampanj vi körde i början av år 2023 då vi under en tid hade överkapacitet inom produktionen. Istället för att permittera personalen fick de under två veckor jobba med valfria uppgifter inom den tredje sektorn, såsom åldringsvården. Det här blev en riktig vinn-vinn-situation för alla inblandade parter, som dessutom genererade mycket intresse från medierna.

Mirka har redan länge jobbat hårt med digitalisering och vi börjar nu se den fulla effekten av de satsningar vi gjort på till exempel marknadsautomation och e-handelsplattformar. Värt att notera är att alla satsningar på digitalisering i hela företaget stöder vårt hållbarhetsarbete, eftersom det underlättar rapporteringen och gör det lättare att prioritera rätt åtgärder. Jag skulle vilja påstå att utan ordentlig digitalisering är man chanslös på hållbarhetsområdet. 

Andra viktiga händelser under 2023 var att Mirka fick två nya dotterbolag, i Benelux-länderna respektive Polen. Vi köpte ut verksamheten av våra importörer och fick tack vare det en starkare och tydligare närvaro på de här viktiga marknaderna. 

Året avslutades med att vi firade Mirkas 80 år i branschen med hela personalen. Trots Mirkas aktningsvärda ålder är det inte dags för någon nedtrappning – jag känner snarare att vi bara är i början av vår resa.

Stefan Sjöberg
Affärgruppschef, Mirka

Mirka – teknologiledare på sliplösningar

  • Teknologiledare. Mirka erbjuder ett brett utbud av helhetslösningar för ytbehandling och precisionsslipning.
  • Innovatör. Vid millennieskiftet lanserade Mirka en revolutionerande metod för dammfri slipning. Allt sedan dess har företaget varit teknologiledare inom sin bransch, och Mirka fortsätter att satsa stort på produktutveckling.
  • Vinnande maskiner. Förutom slipmaterial erbjuder Mirka också slipmaskiner, som vunnit priser för sin ergonomi och innovativa design.
  • Tillverkning i Europa. Mirkas huvudkontor och största fabrik finns i Jeppo i Österbotten, och all tillverkning sker i Finland och Italien.
  • Globala dotterbolag. Mirka har en lång rad försäljningsbolag i olika länder, och närmare hälften av de anställda jobbar utanför Finland.
  • Länder där Mirka har dotterbolag: Belgien, Brasilien, Finland, Baltikum, Frankrike, Förenade Arabemiraterna, Holland, Indien, Italien, Kanada, Kina, Mexico, Polen, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, USA.

Nyckeltal

Ledningsgrupp

Simon Bloxham.

Simon Bloxham, VP Sales, Surface Finishing

Jan Torrkulla,

Jan Torrkulla, Production Director

Mats Sundell.

Mats Sundell, R&D Director, Deputy Chief Executive

Nina Nyman.

Nina Nyman, Marketing Director

Joachim Rännar.

Joachim Rännar, Operations Director

Olav Hellman.

Olav Hellman, CFO